Podnikanie

Ako si založiť cestovnú kanceláriu alebo cestovnú agentúru

  • Otázka č. 1

    Pre založenie cestovnej kancelárie a splnenie požiadaviek na odbornú spôsobilosť je v zákone uvedené, že právnická osoba alebo zákonný zástupca musi mat VS vzdelanie 2.stupna a 2 roky praxe v obore. Mysli sa tým aj, že VŠ vzdelanie musí byť cestovný ruch, alebo príbuzné odboru cestovný ruch, alebo VŠ vzdelanie môže byť akéhokoľvek zamerania?

  • Otázka č. 2

    Prax v odbore musí byt vždy práca v cestovnej kancelárii, alebo môže byť aj hotelierstve, či destinačnom manažmente (KOCR, OOC)? Viem, že to posudzuje miestny živnostenský úrad, len nemám skúsenosť, ako sa na to pozerajú.

Táto stránka používa cookies. Viac info