Ako sa stať S P I S O V A T E Ľ O M

Naučíme sa, ako píšu knihu ostrieľaní spisovatelia

Naučíme sa, ako píšu knihu ostrieľaní spisovatelia

Autorská škola LITERARIO vás pozýva na sériu webinárov

Lektorka - Alena Penzešová, autorka 16-tich kníh, vás prevedie troma na seba nadväzujúcimi lekciami, pričom po každej z nich máte domácu úlohu a 30-minútovú individuálnu konzultáciu.

V Literariu vám ponúkame vždy to, čo samy považujeme za najužitočnejšie pre vašu tvorbu.  Každá lekcia potrvá 90 minút a budete ju môcť absolvovať z akéhokoľvek miesta, kde máte dostupný internet.

                                  Začíname už v januári!

 

Prvá lekcia:

 • základné rozdelenie literárnej tvorby
 • teória kategórií a žánrov literárnej tvorby (stručne opíšeme jednotlivé žánre a ich hlavné znaky, aby mal každý budúci autor možnosť vybrať si ten správny)
 • naše očakávania od knihy (ku každej knihe sú viazané očakávania jej autora, ktoré sú podmienené rôznymi faktormi (motivácia)
 • štruktúra diela (úvod, jadro a záver), rozsah diela (dĺžka v normostranách)
 • zápletka s reálnym základom (čoho sa treba držať pri tvorbe hlavnej zápletky príbehu)

Termíny: 12.2.2020 o 17:30 hod./ONLINE spojenie od 17:15 hod.

 Cena: 98 eur (pre členov klubu Literario a OZ E-ženy)
            125 eur pre ostatných záujemcov

Dôležité: Po úhrade prvej lekcie sa stávate automaticky členom klubu Literario a ďalšie lekcie máte v rovnako zvýhodnenej cene ako ostatní naši klienti. Ak vás zaujíma členstvo v OZ E-ženy - pozrite si zoznam našich ďalších výhod
              

Druhá lekcia:

 • prečo je dôležitá príprava (prevencia proti zbytočnej demotivácii a rezignácií pri písaní knihy, predchádzanie opakovanému redigovaniu textu)
 • výber času a osoby (napísať ten istý príbeh sa dá z rôznych pohľadov, vyberme si ten správny)
 • význam obsahových stôp a  gradácie deja
 • pútavý úvod a otvorený záver kapitoly (spôsob nadväzovania, opatrného prezrádzania a šokujúceho prekvapovania čitateľa)
 • umenie priamej reči (spôsoby priameho oslovenia čitateľa)

Termíny: dohodneme podľa našich absolventov, aby vám termín vyhovoval

Cena: 98 eur - platí sa najskôr 25 dní pred termínom, po odoslaní prvej domácej úlohy

 

Tretia lekcia:

 • literárny scenár (ak už poznáme žáner našej budúcej literárnej tvorby, nasleduje vytvorenie pomocného scenáru, dejovej línie a základnej charakteristiky  knižného prostredia, hlavných a vedľajších postáv)
 • čo je to vlastný štýl písania (ako sa odlíšiť a zároveň zostať sám sebou)
 • pomôcky, ktoré nám uľahčujú a skvalitňujú proces tvorby (ktoré maličkosti umožňujú veľké pokroky)
 • prirodzený prenos myšlienok pod vlajkou premysleného plánu a dokonalej organizácie

Termíny: dohodneme podľa našich absolventov, aby termín vyhovoval

Cena: 98 eur - platí sa najskôr 25 dní pred termínom, po odoslaní prvej domácej úlohy

 

Podrobnejšie o lektorke:

Alena PenzešováAlena Penzešová - autorka 16-tich kníh, ktorá pôsobí na literárnom trhu od roku 2005. Venuje sa tvorbe poézie a prózy viac ako dvadsať rokov.

Pôvodne chcela byť vyšetrovateľkou na kriminálke, ale nakoniec zvíťazila láska k literatúre pre deti, ktorú si vybrala najmä preto, že v detskom svete je jednoduchšie nechať zvíťaziť dobro.

Okrem literárnej tvorby sa zaoberá poradenstvom v oblasti tvorby kníh, ich vydávania a hľadania finančných zdrojov k ich vydaniu.

Jej najobľúbenejšími literárnymi autorkami sú: Charlotte Brontëová, Gabriela Fútová a Lucy Maud Montgomery.

 

V rámci tejto vzdelávacej aktivity vás bude sprevádzaťGabi Revická Gabi Revická, autorka 5-tich kníh (slovakia.tricio.sk).

Po svojich provotinách zahájila fungovanie Autorskej školy literario.eu prostredníctvom workshopov Ako vydať knihu, Ako napísať knihu, Marketing knihy, atď. Literario počas svojej existencie podporilo vznik niekoľkých desiatok kníh.

Veríme, že sprostredkovaním užitočných informácií a osobností, ktoré vám prináša, podporí aj tú vašu.

Ak máte doplňujúce otázky, píšte na gabi@e-zeny.sk

 

 

PRIHLÁŠKA NA WEBINÁR AKO SA STAŤ SPISOVATEĽOM

 

Ďalšie služby pre autorov - individuálne konzultácie:

 • Ako vydať knihu
 • Ako získať financie na podporu vašej tvorby a ako získať financie na úpravu, spracovanie či spoluautora pre svoju knihu (ilustrácie) a na jej tlač.

Detailnejší prehľad o našich službách nájdete na www.literarne.tricio.sk

 

 

News zo sveta E-žien - aktívnejšie s E-ženami

 

Najnovšie aktivity

Prihlásenie