Klub Koučing, poradenstvo a sprevádzanie

Profil Klubu Koučing, poradenstvo a sprevádzanie

Cieľ:
Našim cieľom je vytvoriť priestor, v ktorom sa vzájomne stretávajú a podporujú rôzne smery a techniky koučovania, vedenia ľudí a poradenstva. Našim cieľom je zdieľanie skúseností a odborných informácií z oblasti koučingu a podpra profesionálneho rastu.

Ako pracujeme:
Klub Koučing, poradenstvo a sprevádzanie je miestom, kde môžete v rámci OZ E-ženy nájsť renomované koučky, z ktorých každá pracuje s klientom sebe vlastným a jedinečným spôsobom. To, čo nás spája, je ľudský a zároveň profesionálny prístup, snaha vytvárať pre klientov bezpečné prostredie pre dôležité zmeny a rozhodnutia, ktorými sa naši klienti dostávajú bližšie k svojim vlastným cieľom a napĺňajú svoje očakávania. 

Akým témam sa venujeme a v čom vieme byť podporou:
Individuálny koučing, inšpirujúci koučing, emočný koučing, osobnostný rast, koučing skupín, kariérne poradenstvo... Ponúkame vytvorenie špeciálnych workshopov a školení, podľa potrieb členiek E-žien, plánujeme sa stať aktívnou súčasťou Inštitútu vzdelávania E-žien a vytvoriť sériu užitočných vzdelávacích aktivít pre členky E-žien. Vieme vám odporučiť zaujímavé akcie, ktoré môžu byť inšpiráciou a motiváciou pre váš ďalší biznis, rovnako tak literatúru, ktorá pre vás môže byť prínosom.

Kde vidíme možnosti spolupráce:
V našom Klube Koučing, poradenstvo a sprevádzanie radi privítame každého, kto sa potrebuje zorientovať v oblasti osobného rastu, kto sa zaujíma o téme, spojené s koučingom. Zároveň uvítame akékoľvek Vaše otázky, podnety, námety, ktoré nám pomôžu byť bližšie k vašim potrebám. Vieme si predstaviť aj spoluprácu v oblasti personálneho poradenstva, nastavovania vnútorných firemných procesov vo vašich spoločnostiach.

Ambasádorka Klubu Koučing, poradenstvo a sprevádzanie:

Líderky Klubu Koučing, poradenstvo a sprevádzanie:

Členky Klubu Koučing, poradenstvo a sprevádzanie:

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info