Ekonomika

Otázky a odpovede v ekonomickej oblasti

 • Živnosť alebo s.r.o.?

  1. Aké sú rozdiely medzi podnikaním na živnosť a podnikaním na s.r.o.?

  2. Čo potrebujem k založeniu živnosti?

  3. Aká je voľná, viazaná a remeselná živnosť?

  4. Kto je to zodpovedný zástupca?

  5. Čo potrebujem k založeniu s.r.o. a aké sú kroky?

 • SRO sprostredkujúca služby

  Máme SRO a nie sme platcami DPH, sprostredkúvame služby.

  Vzniká nám pár situácií, ktoré sú problematické...

 • Koncesionárske poplatky

  Sme SRO a prišiel nám i list z RTVS, ktorý nás upozorňuje, že ak máme zamestnancov, sme povinní platiť koncesionárske poplatky. Je to pravda? Akú logiku má platiť koncesionárske poplatky len preto, že máme zamestnancov?

 • Účtovanie

  Spoločnosť s.r.o. (platca DPH) si požičala bezúročne od spoločníkov hotovosť 100 000,-CZK za účelom kúpy motorového vozidla v ČR. Dodávateľ vystavil faktúru v CZK a odberateľ za vozidlo zaplatil v hotovosti v CZK. Ako sa budú účtovať uvedené účtovné prípady?

 • Podnikanie na Amazone

  Podnikanie na Amazone.

 • Výška odvodov

  Aká je výška odvodov živnostníka v závislosti od výšky prijmov?

 • Kúpa služby zo zahraničia

  Ak kupujem služby zo zahraničia, z krajiny EÚ, som daňovník-právnická osoba v SR, musím sa registrovať na DPH?

Otázky a odpovede ohľadom občianskeho združenia

 • Náklady na tlač OZ

  Ako zaúčtuje občianske združenie (OZ) náklady na tlač, ak budú hradené FO alebo druhá verzia ak budú hradené prostredníctvom grantu, ktoré dostaneme na realizáciu projektu v rámci OZ a aké podklady potrebujeme, keď sa bude robiť daňové priznanie

 • Predaj potravín OZ

  V rámci našej činnosti chceme predávať za dobrovoľný príspevok produkty - jedlá, koláčiky, cukríky z bylinkovej záhradky - musí mať dotyčný, ktorý bude produkty predávať potravinársky preukaz?

 • Príspevky OZ

  Sú príspevky pre občianske združenie, napríklad členské, limitované výškou príspevkov?

  Po akej dobe má občianske združenie nárok na 2% a granty z UPSVAR?

  Za akých okolností môže občianske združenie prevádzkovať kaviareň, teda predávať tovar?

Táto stránka používa cookies. Viac info