Aká je výška odvodov živnostníka v závisloti od výšky prijmov?

Otázky a odpovede

Aká je výška odvodov živnostníka v závisloti od výšky prijmov?

Živnostník platí zdravotné odvody do zdravotnej poisťovne z minimálneho základu povinne hneď po začatí podnikania. Do sociálnej poisťovne odvody nemusí povinne do júla nasledujúceho roka. Výška poistného do Sociálnej poisťovne je vypočítaná z jeho príjmov za predchádzajúce ukončené zdaňovacie obdobie. Pokiaľ jeho príjmy nedosiahli výšku 12-násobku minimálneho vymeriavacieho základu, povinné sociálne odvody neplatí.
Príklad: Živnostník začal podnikať marci 2016. Do zdravotnej poisťovne platí povinne mesačne 60,06€ do konca roka, nie je povinný platiť odvody do Sociálnej poisťovne do 30.6.2017. Ak bude mať príjem z podnikania za rok 2016 viac ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu, čiže 5298€ (12x441,50€), potom platiť aj povinné sociálne odvody od 1.7.2017.

Trochu inak sa platia odvody, pokiaľ je živnostník zároveň aj zamestnancom.

Otázku vám zodpovedala Katarína Serinová.

Táto stránka používa cookies. Viac info