Založenie cestovnej kancelárie

Ako si založiť cestovnú kanceláriu alebo cestovnú agentúru

  • Odborná spôsobilosť

    Pre založenie CK a splnenie požiadaviek na odbornú spôsobilosť je v zákone uvedené, že právnická osoba alebo zákonný zástupca musí mať VŠ vzdelanie 2.stupňa a 2 roky praxe v obore. Myslí sa tým aj to, že VŠ vzdelanie musí byť v odbore cestovný ruch, alebo príbuzné odboru cestovný ruch, alebo VŠ vzdelanie môže byť akéhokoľvek zamerania?

  • Prax v odbore

    Prax v odbore musí byt vždy práca v cestovnej kancelárii, alebo môže byť aj v hoteliérstve, či destinačnom manažmente (KOCR, OOC)? Viem, že to posudzuje miestny živnostenský úrad, len nemám skúsenosť, ako sa na to pozerajú.

Táto stránka používa cookies. Viac info