Simona Šimková

Simona Šimková

stavebná inžinierka spisovateľka spoluzakladateľka OZ Trikvetra

.

Moje webstránky:
http://www.trikvetra.sk/ 
FB Žijeme v súlade s prírodou

Zatiaľ nie som podnikateľka, som dcéra, sestra, žena, priateľka, stavebná inžinierka, spisovateľka, spoluzakladateľka OZ Trikvetra. Združenie sa venuje dobrovoľnej činnosti v oblasti Intuitívneho liečenia, ekonomiky so štipkou rozumu a prírodných stavieb.

Čo som vyštudovala:
Inžinierske konštrukcie a dopravne stavby na STU Bratislava

Čomu sa teraz venujem:
Som stavebná inžinierka.

V ktorej časti Slovenska pôsobím:
Bratislava a okolie

Iné moje pracovné aktivity:
Píšem prednášky a články pre OZ Trikvetra. Usporadúvam stretnutia v rámci združenia. V tomto období pripravujem svoju knihu do tlače.

Voľno časové aktivity, ktorým sa venujem:
Keramika, plávanie, flowin, záhradkárčenie, dokončujem si diaľkové štúdium na The Writers Bureau v GB, prechádzky v prírode, učím sa kresliť.

Ciele, plány, priania, posolstvá:
Mojím cieľom je nájsť vyváženosť medzi prácou a súkromím tak, že som spokojná ja i moji blízky. Svoje poznatky a postrehy potom následne poskytnúť tým, čo o to prejavia záujem.
Prajem si, aby sa moja snaha súžitia s prírodou postupom času dostala do bodu, keď budem vedieť, že robím maximum v eliminácii jej zbytočného znečisťovania.
Mojím posolstvom je: Prežite každý moment svojho života, tak aby ste na jeho konci boli na seba hrdí. :-)

Táto stránka používa cookies. Viac info