Virtuálna asistencia, alebo ako neprehliadnuť nový fenomén doby

Práve, keď som si začínala myslieť, že som zažila všetko a nič ma nemôže prekvapiť, vyskočila mi na Facebooku webvizitka mojej kamošky Mišky Chorvatovičovej. Stala sa z nej virtuálna asistentka! Začala som premýšlať, čo to tak môže byť. Asistentka áno, ale virtuálna? Keď som si našla význam slova virtuálny, bolo mi to o čosi jasnejšie - ponúkajúci služby pomocou internetu, ale aj schopný niečo konať, možný a potenciálny... Zrazu som pocítila obrovský hlad po informáciách, musela som sa dostať veci na kĺb. 

tím VA

Virtuálna asistencia, keďže túto prácu môžu vykonávať rovnako muži aj ženy, je nová terminológia, pod ktorú môže spadať nekonečné množstvo online zručností. Cieľom poskytovania týchto služieb je online podpora podnikateľa. Častokrát sa toto spojenie zamieňa s pojmami ako online sekretárka, alebo online podnikateľka. Historicky by sme takúto pozíciu mohli naozaj prirovnať k práci sekretárky a k jej administratívnym činnostiam. Administratíva ako taká stále ostáva aj dnes, ale začína sa prenášať do online prostredia. Nároky zo strany podnikateľov sa neustále zvyšujú, pretože podnikatelia pochopili, ako môže efektívne využívanie nástrojov online podnikania vplývať na ich samotný podnikateľský úspech.

Dynamický vývoj na trhu práce podnietil vznik pozícií, ktorých výkon je čoraz menej viazaný na fyzickú prítomnosť a tak môžu dnešné virtuálne asistentky/asistenti pracovať aj z iného kúta zemegule. Samozrejme, pod svojou značkou ako samostatní online podnikatelia. „Takýchto pozícií bude v budúcnosti vznikať oveľa viac. My vieme predpokladať, aké typy znalostí budú potrebovať naši užívatelia o prácu, ale nedokážeme povedať, ako sa budú tieto pracovné pozície volať. A práve sem pojem virtuálanej asistentky velmi pekne zapadá do kontextu modernej doby,“ hovorí Ivana Molnárová, riaditeľka portálu Profesia.sk v rozhovore s Gabi Revickou. 

Gabriela Revická

Práca virtuálnej asistentky je príležitosťou pre tých, ktorí sa z rôznych dôvodov nevedia vtesnať do aktuálnej ponuky pracovných pozícií a dokážu pracovať ako podporovatelia „v tieni“ podnikateľa, alebo pre ľudí, ktorí nemôžu cestovať do práce z rôznych zdravotných dôvodov. Aj do takýchto scenárov koncept virtuálna asistentka skvele zapadá. Ďalšou početnou skupinou sú mamičky na materskej dovolenke. „,Ženy počas materskej dovolenky, keď majú činnosť tohto typu, ostávajú v kontakte s internetovým podnikaním, s novými pojmami a neustále sa veľa učia. Keď sa po rokoch vracajú do práce, nie sú plné otázok typu – ako to tam funguje. Toto je jedna z vecí, ktorá pôsobí na ich sebavedomie a na ich sebaúctu,“ približuje Gabi Revická jeden z dôvodov, prečo je práca vhodná pre mamičky na materskej dovolenke.

V niektorých prípadoch hovoríme aj o tíme virtuálnych asistentiek. Je to naozaj vysoko efektívny koncept fungovania založený na tom, že každý jeden virtuálny asistent sa venuje tomu, čomu rozumie najlepšie. Funguje to aj naopak. Jeden virtuálny asistent alebo virtuálna asistentka môže byť podporou pre viacerých podnikateľov súčasne.

 

Virtuálna asistencia ako základný kameň úspešného online podnikania

Virtuálne asistentky ponúkajú služby, ktoré každý podnikateľ, bez ohľadu na oblasť podnikania, dokáže využiť tak, aby boli prínosom pre jeho podnikanie. Ich služby vyhľadávajú podnikatelia z rôznych tipov oblastí a tak sa v praxi môžeme stretnúť s virtuálnou asistentkou pre svadobného fotografa, pre majiteľa tanečnej školy, pre ubytovateľa alebo aj s virtuálnymi asistentkami pracujúcimi v oblasti realitných, alebo cestovných kancelárií. Čiže uplatnenie je naozaj bezhraničné. Ako sme už naznačili vyššie, vďaka znalostiam online nástrojov a ich aktívneho využívania môžu aj priamo vplývať na rozhodovanie podnikateľa. „Keď má virtuálka svoje know-how, ktoré sa jej snažíme odovzdať, tak vie aj sama pomôcť a našepkať, ako zdokonaliť pôsobenie na internete, napríklad použitím správnych kľúčových slov,“ hovorí v rozhovore Gabi Revická. 

Ivana Molnárová

„Sme presvedčené, že práve teraz je ten najsprávnejší čas, stať sa virtuálkou, pretože mnoho podnikateľov pochopilo, že offline podnikanie sa v dnešnej dobe dá fantasticky rozvíjať vďaka online nástrojom, ktoré často nepoznajú alebo nemajú kapacitu im venovať pozornosť. No a práve tu vstupujeme do hry my, virtuálky, vyzbrojené zručnosťami, pripravené odbremeniť ich a zoptimalizovať fungovanie podniku.“ Gabi v rozhovore s Ivanou Molnárovou, šéfkou Profesia.sk, tlmočí hlavnú myšlienku projektu Virtuálne asistentky, ktoré sú dlhé roky bestsellerom občianskeho združenia E-ženy.

Príbehy virtuálnych asistentiek môžu byť rôzne. Virtuálna asistencia môže byť celoživotná cesta. Niekoho to napĺňa natoľko, že ostatne takto pracovať ako freelancer pre jedného alebo aj viacerých podnikateľov súčasne. Niekto iný môže túto profesiu vnímať ako križovatku, napríklad môže pracovať nejaké obdobie ako asistentka, naštartovať sa, vyprofilovať a neskôr svoje skúsenosti pretaviť do vlastného podnikania. 

Niki Kolesar

Temperamentná a dynamická ikona medzi virtuálnymi asistentkami Niki Kolesár je mladá podnikateľka, lektorka a spolu-koordinátorka projektu VA v rámci združenia E-ženy. Skúsenosti získavala už od detstva, avšak bez toho, aby si to uvedomovala. Gabi ju bežne angažovala do prác, ktoré hravo zvládala. Začalo to drobnými zásielkami, neskôr návštevou copy shoppu a podobne. Vyrastala v rodinnom prostredí podnikateľov, kde mala možnosť nasať výhody aj nevýhody podnikania a vidieť, ako taký deň podnikateľa vyzerá. „Nikdy som nechcela podnikať. Chcela som byť šťavnato zamestnaná a len tak byť,“ vraví a smeje sa.

Prelomovou sa pre ňu stala pozícia pravej ruky úspešnej podnikateľky Kataríny Rusňákovej (Molnárovej), ktorá vtedy zakladala popri už úspešnej digitálnej agentúre mentoringovú firmu a do svojho tímu hľadala osoby, ktoré ešte neboli „popísané“ skúsenosťami s možnosťou, zaškoliť ich podľa seba. „Vnímala som to ako príležitosť snov, pomôcť vybudovať biznis. Bola to náročná prax, ale naučila som sa množstvo nástrojov,“ spomína Niki Kolesár. Popri tvorbe projektu virtuálne asistentky, ktorý časom s Gabi a tímom VA preklopili do nového šatu, prijala Niki opäť prácu pravej ruky známej podnikateľky Kataríny Runy Ďurove. Pracovala pre ňu 2 roky, kým biznis vyrástol do štádia, kedy každé odvetvie firmy potrebovalo svojho vlastného experta a minitím.

„Vždy bolo pre mňa veľmi dobíjajúce, keď som mohla odbremeniť podnikateľa, prinášať do toho niečo svoje vlastné, spozorované a rásť s tým podnikateľom. Virtuálka je síce samostatná podnikateľka, ale nie je samostatným tvorcom,“ hovorí Niki, ktorá vníma prácu virtuálnej asistentky aj ako poslanie. Svoje presvedčenie utvrdzuje ďalšou peknou myšlienkou – ako podnikateľa odbremeniť a chrániť: „Máme Google a máme Youtube. Také, že neviem, na to nemá podnikateľ čas.“ V takomto pozitívnom duchu školí aj svoje zverenkyne a odovzdáva im svoje zručnosti, vedomosti, prešlapy aj postrehy, múdrosti, poznania a tajomstvá z praxe. 

Bohumila Vrbovská ˇurišová

Bohumila Vrbovská Ďurišová a jej inšpiratívny podnikateľský príbeh je tiež úzko spätý s E-ženami, kde svoju cestu začínala akoby „v liaharni“ prvých virtuálnych asistentiek. Niekoľko rokov mala možnosť koordinovať a viesť vlastný tím. „Bolo lepšie prácu rozdeliť medzi viaceré virtuálne asistentky. Nedalo sa to stíhať a bolo treba sa sústrediť na detaily. Vedeli sme sa aj zastúpiť, aj sme sa vedeli na seba spoľahnúť a pomáhať. Získala som manažérske zručnosti a podporila svoj osobnostný rozvoj,“ zhrnula svoju skúsenosť z práce vo flotile virtuálnych asistentiek. Keď si podnikateľ rozlož tím tak, aby bola každá virtuálna asistentka zastupiteľná, zníži tým riziko pre prípad, ak mu niektorá z podnikania odíde. Všetky nadobudnuté skúsenosti vyústili do podnikateľských aktivít, a že ich nie je málo, to posúďte sami. Je zakladateľkou life-stylového online magazínu pre ženy, vlastní niekoľko e-shopov, venuje sa priamemu predaju kozmetických výrobkov a doplnkovej výživy dvoch známych výrobcov. „Virtuálne asistentky majú výhodu, že sa dostanú k podnikaniu, ktoré ich zaujíma a veľa sa o ňom dozvedia. Je to akoby stáž a vzdelávanie zároveň.“ Bohumila vyzdvihla jednu z mnohých výhod tohto typu podnikania. V jej prípade je krásne vidieť, ako je možné prispôsobiť pracovné prostredie svojim aktuálnym potrebám. Ako mamina na materskej dovolenke zredukovala svoje podnikateľské aktivity na „stand-by“ verzie. Keď uzná za vhodné, svoj business naštartuje plnou parou vpred a to v spolupráci s virtuálnou asistentkou. Aktuálne, denne venuje 3-4 hodiny svojmu podnikaniu, zvyšok času venuje rodine a svojej domácnosti. Prechádzka vrátane pošty plus telefonáty popri vychádzke je povinná jazda na každý deň. Takto nejak vyzerá bežný deň maminy-virtuálky-podnikateľky. 

Linda Kisková Bohušová

Linda Kisková Bohušová patrí do generácie žien, ktorá zohrala významnú rolu pri zrode združenia E-ženy. Bola prvou virtuálnou asistentkou, ktorá pracovala pre OZ-ko. Vďaka bohatým skúsenostiam z administratívy jej E-ženy navrhli spoluprácu, ktorú Linda prijala, keďže v nej videla príležitosť posunúť sa bližšie k svojmu snu – k fotografii. Z jej uhla pohľadu predstavovala fotografia 20 % z jej vtedajšieho pracovného fondu a zvyšok, aby sa uživila, si musela vyskladať inde. Cez deň bola v práci, v noci pracovala ako virtuálna asistentka. Postupne sa percentá otáčali až jej vlastné podnikanie nadobudlo reálne kontúry. Práca virtuálanej asistentky bola jednou etapou počas cesty za jej túžbou stať sa fotografkou. Získané skúsenosti si našli uplatnenie aj v jej vysnenom odvetvi. „Vďaka školeniam cez E-ženy som si sama vytvorila svoj prvý web a neskôr ďalšie dva,“ spomína Linda Kisková Bohušová na začiatky podnikania, keď tvorba webstránok bola iba v plienkach. Gabi Revická dodáva: „Keď si sa tak fantasticky vyprofilovala, tak si nám odišla. Čo je veľmi dobré, lebo takto bolo myslené poslanie E-žien – naštartovať ženy s akýmkoľvek podnikaním.“ „Naj E-žena je taká E-žena, ktorá vás už nepotrebuje,“ žartovne dodáva Linda. Fotografka Linda dnes žije svoj sen, má svoje podnikanie, samozrejme, svoj web, vlastný ateliér a v odvetví, v ktorom pôsobí stretla aj svojho životného partnera. 

superžena

Virtuálna asistentka by mohla byť akási „WONDER WOMAN“ 21.storočia, obdarená super vlastnosťami z virtuálneho sveta. Perfektne zvládnutá komunikácia a porozumenie. Sociálne siete, Google a Youtube nástroje sú samozrejmosťou. Super hrdinka, alebo hrdina, čo vykoná aj mravenčiu robotu a poskytne tak podnikateľovi priestor na tvorbu. A nad jeho hlavou drží dáždnik a chráni ho tak pred mrakom zvaný „vyhorenie“.

Tak ako, máte aj vy aspoň jednu takú ženu vo svojom okolí? :)

Všetky rozhovory o virtuálnych asistentkách si môžete vypočuť cez www.vilovo.sk

Spracovala: Lenka Füleová v rámci tréningu pre Profi VA

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.
Používanie analytických nástrojov nám umožňuje lepšie porozumieť potrebám našich návštevníkov a tomu, ako používajú našu stránku. Môžeme použiť nástroje prvej alebo tretej strany na sledovanie alebo zaznamenávanie vášho prehliadania našej webovej stránky, na analýzu nástrojov alebo komponentov, s ktorými ste interagovali alebo ste ich používali, zaznamenávanie udalostí konverzií a podobne.
Môžeme používať súbory cookie a nástroje tretích strán na zlepšenie ponuky produktov a/alebo služieb našej alebo našich partnerov, jej relevantnosti pre vás na základe produktov alebo stránok, ktoré ste navštívili na tejto webovej stránke alebo na iných webových stránkach.

Prihlásenie