Ako založiť cestovnú kanceláriu a cestovnú agentúru

Uvažujete o založení cestovky? Zaujíma vás, aký je rozdiel medzi cestovnou kanceláriou a cestovnou agentúrou? V našom článku sa dozviete, ako založiť cestovnú kanceláriu a cestovnú agentúru, aj to, aké sú podmienky pre udelenie viazanej živnosti prostredníctvom zodpovedného zástupcu, ak nemáte prax v cestovke.

Primárny rozdiel medzi živnosťou cestovná kancelária a cestovná agentúra spočíva v tom, že cestovná kancelária kombinuje služby cestovného ruchu, zostavuje zájazdy a uzatvára zmluvu o zájazde. Vytvára a predáva vlastný produkt. Produkty cestovných kancelárií predáva aj cestovná agentúra, ale už ako sprostredkovateľ.

 

ako-zalozit-cestovnu-kancelariu-a-cestovnu-agenturu

 

Cestovná kancelária nesie zodpovednosť za zájazd a musí byť poistená proti úpadku. Môže tiež sprostredkovať služby. Zájazd je kombinácia najmenej dvoch rôznych druhov služieb cestovného ruchu (preprava, ubytovanie, prenájom motorových vozidiel, iné služby cestovného ruchu ako napr. prehliadka so sprievodcom) zakúpených na účel tej istej cesty. Či už služby cestovného ruchu skombinoval jeden obchodník, alebo sú od rôznych poskytovateľov a kúpili ste ich na jednom mieste, prípadne cez prepojené online rezervačné systémy. Presné vymedzenie toho, čo je a čo nie je zájazd upravuje Zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Cestovná agentúra v porovnaní s cestovnou kanceláriou skôr sprostredkuje, čiže predáva služby cestovnej kancelárie alebo iné služby z oblasti cestovného ruchu. Prevádzkovanie oboch živností, t.j., cestovná kancelária aj cestovná agentúra, sú podnikaním na základe živnostenského oprávnenia, avšak v oboch prípadoch ide o­ viazanú živnosť, čo znamená, že si vyžadujú prax zodpovedného zástupcu z oblasti cestovného ruchu. Pri cestovnej kancelárii je potrebná prax od jedného roka do troch rokov v závislosti od vzdelania zodpovedného zástupcu. Cestovná agentúra vyžaduje o niečo kratšiu prax, od šiestich mesiacov do dvoch rokov.

 

Ako založiť cestovnú kanceláriu a cestovnú agentúru

 

Definícia cestovnej agentúry a cestovnej kancelárie

Základný rozdiel medzi cestovnou kanceláriou a cestovnou agentúrou definuje Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr nasledovne: „Cestovná kancelária môže vytvárať a ponúkať kombináciu služieb cestovného ruchu (ubytovanie + stravovanie + doprava + poistenie...atď), tvoriť zájazd a predávať ho cestujúcemu ako organizátor zájazdu. Cestovná agentúra ponúka len jednu službu (napríklad ubytovanie), nesmie vytvárať zájazd/kombináciu viacerých služieb/avšak môže ponúkať – predávať produkty iných cestovných kancelárií. Cestovné kancelárie sú povinné mať uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad jej úpadku." Zákon nariaďuje cestovným kanceláriám, aby mali uzatvorené poistenie insolventnosti. V prípade úpadku cestovnej kancelárie, ak nebude schopná plniť svoje záväzky, má objednávateľ zájazdu nárok na úhradu zaplatených služieb, na čo slúži práve toto poistenie. Povinnosť poistenia proti úpadku neplatí pre cestovné agentúry. Cestovné agentúry predávajú len zájazdy cestovných kancelárií a tie už poistenie proti úpadku majú.

 

Ako založiť cestovnú kanceláriu

Prevádzkovanie cestovnej kancelárie je podnikanie na základe živnostenského oprávnenia. Patrí medzi viazané živnosti a teda vyžaduje preukázanie odbornej spôsobilosti a tzv. zodpovedného zástupcu. Dňa 18.06.2021 bol novelizovaný zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. Došlo k viacerým zmenám v právnej regulácii živnostenského podnikania. Zmeny nadobudli účinnosť od 01.08.2021. Jednou zo zmien bola dĺžka praxe. Cieľom bolo zjednodušiť podmienky pre živnostníkov, najmä zníženie administratívnej záťaže.

 

Ako založiť cestovnú kanceláriu a cestovnú agentúru

 

Zodpovedným zástupcom môže byť podnikateľ sám (ak spĺňa podmienky vzdelania a praxe) alebo iná osoba, ktorá spĺňa nasledujúce podmienky:

  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a 1 rok praxe v odbore alebo
  • vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vyššie odborné vzdelanie a 2 roky praxe v odbore alebo
  • úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a 3 roky praxe v odbore.

Cestovná kancelária musí so zodpovedným zástupcom uzatvoriť pracovný pomer aspoň na niekoľko hodín mesačne. Zodpovedný zástupca nemusí byť v pracovnom pomere len v prípade, ak je manžel/manželka podnikateľa, podnikateľov príbuzný v priamom rade (rodičia a deti), súrodenec. V prípade právnickej osoby, zodpovedný zástupca nemusí byť pracovnom pomere v prípade, ak je jej spoločník alebo člen.

Postup pre založenie živnosti pre CK podrobne opisuje informačný web Ministerstva vnútra SR v článku Prevádzkovanie cestovnej kancelárie, Ministerstvo vnútra SR - Verejná správa.

Na webe advokátskej kancelárie autorka článku systematicky popisuje jednotlivé kroky pri založení CK na príslušnom obvodnom úrade (odbor živnostenské podnikanie). Zároveň ponúka právne služby súvisiace s podnikaním. MICHALÍKOVÁ, Veronika. Založenie cestovnej kancelárie [online] [cit. 11.6.2022]. Dostupný z: Založenie cestovnej kancelárie (2022) | AKMV

 

ko založiť cestovnú kanceláriu a cestovnú agentúru

 

 

Ako založiť cestovnú agentúru

Prevádzkovanie cestovnej agentúry je podnikanie na základe živnostenského oprávnenia. Patrí medzi viazané živnosti a teda vyžaduje preukázanie odbornej spôsobilosti nasledovným spôsobom:

  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a 6 mesiacov praxe v odbore alebo
  • vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vyššie odborné vzdelanie a 1 rok praxe v odbore alebo
  • úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a 2 roky praxe v odbore

Postup pre založenie živnosti pre CA podrobne opisuje informačný web Ministerstva vnútra SR v článku Prevádzkovanie cestovnej agentúry

Kto je zodpovedný zástupca?

Ak uchádzač o viazanú živnosť nespĺňa podmienky vzdelania a praxe, vtedy môže ustanoviť tzv. zodpovedného zástupcu. Zodpovedný zástupca musí byť v pracovnom pomere voči podnikateľovi aspoň na niekoľko hodín mesačne. V prípade, že je zodpovedný zástupca manžel (manželka) podnikateľa, podnikateľov príbuzný v priamom rade (rodičia a deti), súrodenec, nemusí byť v pracovnom pomere k podnikateľovi. Pri právnickej osobe, zodpovedný zástupca nemusí byť v pracovnom pomere, ak je jej spoločník alebo člen.

 

Ako založiť cestovnú kanceláriu a cestovnú agentúru - zodpovený zástupca

People travel photo created by tonodiaz - www.freepik.com

 

 

Ako získať zodpovedného zástupcu?

Túto službu vám s radosťou ponúkneme. Ak hľadáte zodpovedného zástupcu pre cestovnú kanceláriu alebo cestovnú agentúru, pošlite nám email na gabi@e-zeny.sk s predmetom Hľadám zákonného zástupcu pre CK (alebo CA), prepojíme vás s databázou podnikateliek, ktorú túto službu ponúkajú.

 

Ohlásenie viazanej živnosti pre cestovnú kanceláriu a cestovnú agentúru

Viazanú živnosť môžete ohlásiť elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy SR https://www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka alebo osobne. Komunikovať elektronicky môžete iba v prípade, že vlastníte občiansky preukaz s elektronickým čipom. Pre založenie živnosti osobne, navštívte okresný úrad pod ktorý patríte, konkrétne odbor živnostenské podnikanie. Ak o živnosť žiadate ako FO (fyzická osoba), zvoľte okresný úrad podľa miesta bydliska. Ak je žiadateľom PO (právnická osoba), zohľadnite miesto sídla spoločnosti. Za správne poplatky pri ohlásení živnosti aktuálne zaplatíte 15 € za každú viazanú živnosť (7,50 € pri elektronickom ohlásení živnosti).

 

Spracovala: Veronika Tarhovická

News zo sveta E-žien - aktívnejšie s E-ženami

 

Najnovšie aktivity

Prihlásenie