Ako získať príspevok pre podporu podnikania

Uchádzate sa o príspevok na úrade práce?

Úrady práce poskytujú dotáciu, pokiaľ si vytvoríte vlastné podnikanie. Viete aké sú podmienky na získanie príspevku z úradu práce? Zaujíma vás, aké sú najčastejšie problémy súvisiace so získaním dotácie na vytvorenie pracovného miesta?

Aké sú podmienky ktoré musíte splniť, keď chcete získať príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 49 zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti?

Uchádzači a uchádzačky o dotáciu musia byť:

  • vedení v evidencii na úrade práce najmenej 3 mesiace ( v prípade, že ste v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie  pozastavili, prerušili alebo skončili živnosť, musíte byť v evidencii najmenej 12 mesiacov)
  • podať si žiadosť na úrade práce so všetkými potrebnými dokladmi – súčasťou žiadosti je aj podnikateľský zámer (vrátane predpokladaných nákladov na začatie prevádzkovania SZČ)
  • obhájiť si podnikateľský zámer pred komisiou

Po schválení žiadosti podpíšete dohodu s úradom práce a môžete si otvoriť živnosť.  Do 30 dní od podpisu dohody dostane vyplatených 60% z príspevku.  Zvyšných 40% dostanete po predložení prvej správy  (do roka od otvorenia živnosti )o prevádzkovaní SZČ a čerpaní poskytnutého príspevku.  Podpisom dohody s úradom práce sa zaväzujete podnikať nepretržite 3 roky. Každý rok musíte odovzdať správu o prevádzkovaní SZČ.

 

Aké sú výhody, ktoré vám plynú zo získania príspevku z úradu práce?

  • Získate finančné prostriedky na rozbeh Vášho podnikania

Aké sú nevýhody, ktoré vám plynú zo získania príspevku z úradu práce?

  • Po podpise dohody s úradom práce sa zaväzujete podnikať minimálne 3 roky, inak musíte príspevok vrátiť

 

Chcete sa dozvedieť viac? Zaujíma vás poradenstvo k téme Ako získať dotáciu z úradu práce?

Konzultácie k tejto téme ponúkame v cene od 29€/ 50minút cez skype. Získajte príspevok z úradu práce a podnikajte. S radosťou vás naučíme, čo o podnikaní vieme.

Kontakt: kontakt@e-zeny.sk

 

************************************************************************************************

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info