Aká je výška odvodov živnostníka v závisloti od výšky prijmov?

Otázky a odpovede

Aká je výška odvodov živnostníka v závisloti od výšky prijmov?

Živnostník platí zdravotné odvody do zdravotnej poisťovne z minimálneho základu povinne hneď po začatí podnikania. Do sociálnej poisťovne odvody nemusí povinne do júla nasledujúceho roka. Výška poistného do Sociálnej poisťovne je vypočítaná z jeho príjmov za predchádzajúce ukončené zdaňovacie obdobie. Pokiaľ jeho príjmy nedosiahli výšku 12-násobku minimálneho vymeriavacieho základu, povinné sociálne odvody neplatí.
Príklad: Živnostník začal podnikať v marci 2019. Do zdravotnej poisťovne platí povinne mesačne 66,78€ v roku 2019, nie je povinný platiť odvody do Sociálnej poisťovne do 30.6.2020 (štandardná lehota). Ak bude mať príjem z podnikania za rok 2019 viac ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu, čiže 6078€ (12x506,50€), potom bude platiť aj povinné sociálne odvody od 1.7.2020 (štandardná lehota). Vzhľadom na pandémiu korona vírusu sa tieto lehoty posúvajú v závislosti od reálneho podania daňového priznania a ukončenia pandémie. Lehota na podanie daňového priznania je mesiac po skončení pandémie, čo zatiaľ nenastalo a pandémia stále trvá (trvá mimoriadna situácia podľa zákona č. 42/1994 Z.z.) a odvody do Sociálnej poisťovne
bude živnostník platiť tri mesiace od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania.

Trochu inak sa platia odvody, pokiaľ je živnostník zároveň aj zamestnancom.

Viac konkrétnych informácií rada poskytnem v rámci individuálneho poradenstva.

Otázku vám zodpovedala Katarína Serinová.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info