Ako si založiť živnosť ONLINE?

Ak ste sa rozhodli založiť si živnosť, máte dve možnosti: vybaviť si ohlásenie živnosti vybaviť osobne na okresný úrad (odborAko si založiť živnosť online? živnostenského podnikania) alebo online.
V tomto článku sa zameriame na ohlásenie voľnej živnosti online. Je to spôsob, keď stačí splniť len všeobecné podmienky: vek nad 18 rokov, právna spôsobilosť a bezúhonnosť.

V prvom rade si pri ohlásení voľnej živnosti potrebujete zriadiť elektronickú schránku na stránke www.slovensko.sk. Tí, ktorí už máte zriadenú elektronickú schránku a máte elektronickú čítačku, už nemusíte nikam ísť – ušetríte pri zakladaní živnosti veľa času a aj zopár EUR na začiatku vášho podnikania. Teda, ak si zakladáte voľnú živnosť, kde nie je potrebné uhradiť žiaden poplatok. Pri zakladaní živnosti v rámci remeselnej alebo viazanej činnosti, sa hradí polovičný poplatok.
Pre porovnanie: Ak by ste išli ohlásiť živnosť osobne, za každú položku voľnej živnosti zaplatíte 5 € a pri remeselnej a viazanej činnosti 15 €.

 

Ako si zriadiť elektronickú schránku

Ak ešte nemáte zriadenú elektronickú schránku, je potrebné navštíviť oddelenie dokladov policajného zboru, kde na váš občiansky preukaz s čipom nahrajú certifikáty, ktoré sú potrebné pre elektronickú komunikáciu s úradmi. Nevyhnutnosťou je aj kúpa elektronickej čítačky. Tiež je potrebné si zapísať dôležité kódy na prihlasovanie: BOK – bezpečnostný osobný kód, KEP PIN – kvalifikovaný elektronický podpis a KEP PUK – kvalifikovaný elektronický podpis (slúži na odblokovanie KEP PIN).

 

Ako postupovať pri založení živnosti online

Na stránke www.slovensko.sk kliknete vpravo hore, na sekciu „na stiahnutie“ a nainštalujete si aplikáciu na prihlasovanie a aplikácie pre kvalifikovaný elektronický podpis, podľa návodu. Keď sa vám podarí úspešne nainštalovať aplikácie do počítača, kliknete si na stránke na záložku „podnikateľ“. Z možností, ktoré sa vám naskytnú, kliknete na začatie podnikania, potom na „registrácia živnosti" a vyberiete si z možností. Nás zaujíma fyzická osoba. Zvolíte poskytovateľa, ktorým je príslušný okresný úrad. Kliknete „prejsť na službu". Samozrejme, hneď sa vám zobrazí výzva, aby ste sa prihlásili. A môžete začať... Po vyplnení potrebných údajov a po podpísaní, kliknete na „odoslať“. Po spracovaní žiadosti vám bude živnostenský list doručený do vašej elektronickej schránky.

 

Aké sú vaše povinnosti voči zdravotnej poisťovni a daňovému úradu po založení živnosti

S ohlásením živnosti vám vznikajú povinnosti voči zdravotnej poisťovni a daňovému úradu. Povinnosť voči sociálnej poisťovni vám vzniká až po podaní prvého daňového priznania.
Veľkou výhodou je, že aj toto si viete zabezpečiť online, dokonca daňový úrad už ukladá povinnosť mať zriadenú elektronickú schránku pre komunikáciu s ním.
Ak so zdravotnou poisťovňou komunikujete elektronicky, viete si overiť, či vás poisťovňa eviduje ako živnostníka. Potom už si treba zistiť odvody na príslušný kalendárny rok. Ak ešte nemáte vytvorenú elektronickú schránku vo svojej zdravotnej poisťovni, na počkanie si ju viete vytvoriť. Na daňový úrad sa prihlásite cez finančný portál www.financnasprava.sk, kliknete na ikonku vpravo hore „registrácia" a vyberiete si, akým spôsobom sa zaevidujete. Daňový úrad vám pridelí DIČ (daňové identifikačné číslo) a kartičku s týmto číslom vám zašle doporučenou poštou.

 

Spracovala: Eva Bažíková

 

Zdroje informácií:

Internetové zdroje:

Finančná správa. Slovenská republika. [online]. 2013. Dostupné na: www.financnasprava.sk/sk/titulna-stranka

Občiansky preukaz s čipom. Akt. 30.04.2021. In:Elektronické služby. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. [online]. 2021. [cit. 2021-05-06]. Dostupné na: portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/obciansky-preukaz-s-cipom

POHORELÁ, P. 2021. Založenie živnosti v roku 2021. 07.01.202. [online]. 2021
[cit. 2021-05-07]. Dostupné na: www.podnikajte.sk/zivnost/zalozenie-zivnosti-2021

slovensko. sk. Ústredný portál verejnej správy. [online]. 2013-2021 Dostupné na: www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka

Zmena a odblokovanie kódov na eID - elektronickom občianskom preukaze + na čo slúžia.
10.12.2017. In: Kvalifikovaný (zaručený) elektronický podpis. [online]. 2017 [cit. 2021-05-06]. Dostupné na:
zarucenyelektronickypodpis.eu/zmena-odblokovanie-kodov-na-eid-elektronickom-obcianskom-preukaze-na-co-sluzia

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info