Odpoved 3

OTÁZKA 3: Spoločnosť s.r.o. (platca DPH) si požičala bezúročne od spoločníkov hotovosť 100 000,-CZK za účelom kúpy motorového vozidla v ČR. Dodávateľ vystavil faktúru v CZK a odberateľ za vozidlo zaplatil v hotovosti v CZK. Ako sa budú účtovať uvedené účtovné prípady?

Erika M.

Odpoveď:

Obstaranie dlhodobého majetku (vozidlo)

Pri prepočte cudzej meny (majetok a záväzky) na eurá účtovná jednotka použije na prepočet referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska a to:

  • v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v iný deň, ak to ustanovuje osobitný predpis,
  • v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

V súvislosti s prepočtom cudzej meny na eurá musí mať účtovná jednotka v internej smernici stanovený aj spôsob zaokrúhľovania.

Súčasťou obstarávacej ceny sú aj náklady súvisiace s obstaraním dlhodobého majetku. Takýmito nákladmi sú napr. preprava, montáž, projektové práce, poistenie, clo. 

Súčasťou obstarávacej ceny nie sú kurzové rozdiely, penále, pokuty, úroky z omeškania.

V prípade úrokov z úveru, ktorý si účtovná jednotka zobrala za účelom obstarania dlhodobého majetku, sa účtovná jednotka môže rozhodnúť, že do času zaradenia do používania daného dlhodobého majetku budú tvoriť súčasť obstarávacej ceny.

Daň z pridanej hodnoty

Ak sú dodávateľ aj odberateľ platiteľmi DPH pri obstaraní dlhodobého majetku z členských štátov EÚ, nadobudnutie  majetku je predmetom dane z pridanej hodnoty v zmysle  § 11 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov ( samozdanenie).

Cudzia mena – valutová pokladnica

Peňažné prostriedky v cudzej mene sa musia evidovať na osobitnom analytickom účte, podľa jednotlivých mien.  O pohybe valút je potrebné zároveň účtovať  v  eurách aj cudzej mene.

Príjem peňažných prostriedkov sa  v cudzej mene  oceňuje:

  • referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS v  deň uzavretia obchodu, ak bola cudzia mena prijatá do pokladne ako príjem v  hotovosti.
  • kurzom komerčnej banky, ktorý sa používa vtedy, ak účtovná jednotka valuty nakúpila alebo predala príslušnej komerčnej banke.

Výdaj peňažných prostriedkov sa  v cudzej mene  oceňuje:

Oceňovanie úbytku prostriedkov cudzej meny  v hotovosti je možné v zmysle  rozhodnutia účtovnej jednotky uvedeného  v  internej smernici realizovať   jedným z troch spôsobov:

  • referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným ECB alebo NBS zo dňa, ak bola  cudzia  mena  vydaná z pokladne, ako výdavok v  hotovosti a kurzom komerčnej banky, ak účtovná jednotka valuty predala príslušnej komerčnej banke
  • váženým aritmetickým priemerom,
  • metódou FIFO.

Kurzové rozdiely

Počas  účtovného obdobia sa kurzové rozdiely neúčtujú. Podľa § 24 ods. 2) zákona o účtovníctve, zostatok účtu 211 – Pokladnica valutová sa prepočíta ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, vypočíta sa a zaúčtuje kurzový rozdiel. Zaúčtované kurzové rozdiely sú súčasťou výsledku hospodárenia a sú vykázané na riadku 100 daňového priznania k dani z príjmov.

 

P. č.

Doklad

Dátum

Text

Suma

Predkontácia

MD

D

1.

PPD

10.3.2015

a)Prijatá krátkodobá pôžička od spoločníka č.1 100 000,- CZK (3665,02eur), prepočet kurzom ECB k 10.3.2015 (27,285 CZK/EUR).

b)Prijatá krátkodobá pôžička od spoločníka č.2 103 500,- CZK (3793,29eur), prepočet kurzom ECB k 10.3.2015 (27,285 CZK/EUR).

3662,02 eur

(100 000,- CZK)

3793,29eur (103500CZK)

211

211

365

365

2.

PFA

11.03.2015

Prijatá faktúra od dodávateľa z ČR za nákup vozidla: 203500,- CZK, prepočet kurzom ECB k 10.3.2015 (27,285 CZK/EUR).

7458,31 eur

(203500,- CZK)

042

321

3.

PPV

11.3.2015

Úhrada faktúry dodávateľovi z ČR za nákup vozidla, 203500,- CZK, kurz ECB zo dňa 10.3.2015 - 27,285 CZK/EUR , pri použití metódy FIFO

7458,31 eur

(203500,- CZK)

321

211

4a.

PPV

10.10.2015

Vrátenie krátkodobej pôžičiek konateľom  zo dňa 10.3.2015 v euro.

3662,02 eur

(100 000,- CZK)

3793,29eur (103500CZK)

365

365

211

211

4b.

INT

31.12.2015

Precenenie záväzku (v prípade nesplatenia pôžičky). 203500,- CZK, kurz ECB zo dňa 31.12.2015(fiktívny) - 28,320 CZK/EUR. Kurzový zisk 7458,31- 7185,73eur=272,58

272,58 eur

365

663

 

Florian Horváth, Ing.

 

Máte otázky, na ktoré by ste rady dostali odpovede? Kontaktujte nás cez e-poradňu, pokiaľ nemáme lektora k téme, na ktorú si želáte, pokúsime sa ho nájsť. Je to jedna z výhod členského v OZ E-ženy

 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie