Kedy sa dáva čiarka pred...

pred „či" - „alebo"

Pred spojku „či" sa dáva čiarka vtedy, ak pripája vedľajšiu vetu. A taktiež, ak má podraďovaciu funkciu:
Nevedela som, či to bude správne.
Mal obavy, či sa mu niečo zlé neprihodilo.

Ak chcete zistiť, kedy „či" začína vedľajšiu vetu, spoznáte to tak, že hlavná veta bez nej nedáva zmysel.
Neviem, či to niekedy použiješ alebo nie. - samostatné „Neviem" by nič nehovorilo.

Pred spojkou "alebo" sa čiarka nepíše, iba prípade, že je zdvojená - teda sa v jednej vete opakuje.

pred spojkou „a"

 Sme zvyknutí pred spojkou „a“ čiarku nepísať, ale existujú výnimky:

- zloženými spojkami „a teda“, „a preto“, „a tak“ vyjadrujeme dôsledkový vzťah, preto sa pred ne čiarka vždy píše.

Slovenčina má ťažkú gramatiku, a preto je pre cudzincov náročná.

- zložené spojky „a predsa“, „a jednako“, „a pritom“ vo vedľajšej vete vyjadrujú odporovací vzťah, preto sa čiarka tiež píše.

 Nemusela, a predsa to urobila.

- pred spojkovým výrazom „a to“, ktorý bližšie vysvetľuje alebo uvádza dôvod výpovede, čiarku píšeme.

Štadión už bol preplnený, a to zápas ešte ani nezačal.

Pozor: „A to“ však môže byť iba jednoduché spojenie spojky „a“ so zámenom „to“, keď sa čiarka nepíše.

 Vo voľnom čase háčkujem a to mi robí radosť.

- vsunutá vedľajšia veta –keby ste ju z vety odstránili, zvyšok vety by dával zmysel. Je iba dodatkom, vysvetlením k prvej časti vety. Takáto vsunutá veta sa vždy oddeľuje čiarkami z oboch strán, aj keď je z druhej strany spojka „a“.

Na zastávke stáli ľudia, ktorí čakali na trolejbus, a takí, ktorí nikam necestovali.

pred „ako"

Pred spojkou ako sa píše čiarka vtedy, keď sa ňou uvádza vedľajšia veta:

Našla som spôsob, ako sa k nemu dostať.

Nebolo to také jednoduché, ako očakávali.

Keď sa ňou uvádza prístavok:

 U nás rastú ihličnaté stromy, ako smrek, jedľa, borovica.

Čiarka pred „ako“ sa nepíše v nevetnom prirovnaní:

Použil pri práci rovnaký nástroj ako ja.

Je to lepšie ako (než) kedysi. 

Čiarka pred „ako“ sa nepíše ani vtedy, keď sa ňou uvádza tesný prívlastok:

 Jazyky ako slovenčina a čeština sú západoslovanské.

Takí ľudia ako on, jeho brat a  priateľka tu majú dvere otvorené. 

 

Katarína Hodoňová

 

Prihlásenie