Význam pojmu organizovaný

Organizácia workshopu

Milé dámy, nakoľko pre vás pravidelne pripravujeme rôzne workshopy, oslovili sme jazykovú poradkyňu, aby uviedla na správnu mieru slovné spojenie workshop organizovaný E-ženami.

Pravidlá slovenského pravopis vysvetľujú význam pojmu  organizovaný ako prídavné meno  a organizovať ako sloveso nasledovne:

Organizovaný je prídavné meno, ktoré má význam:

organizovaný príd.

1. usporiadaný do sústavy, celku ap.: vyššie organizovaný živočích

2. účelne, premyslene ap. usporiadaný, vedený: organizovaná práca, organizovaný útok; organizovaný zločin

3. združený do nejakej organizácie: organizovaný v politickom hnutí, organizovaní robotníci, organizovaní novinári;

Organizovať je sloveso s významom:

organizovať nedok.

1. účelne, premyslene, cieľavedome ap. usporadúvať, zriaďovať: organizovať súťaž, prácu, výlet; vedieť si organizovať čas

2. združovať na základe spoločného programu: organizovať mládež, robotníkov

Organizovaný workshop má teda iný význam, ako organizovať workshop.

 

Odteraz vám za účasť na workshope poďakujeme takto: „Ďakujeme za Váš záujem o workshop, ktorý organizujú E-ženy a uskutoční sa už zajtra.“

 

....  tešíme sa na Vás 

Prihlásenie