Workshop Arteterapia s Ivanou Jungovou 14.4.2016

Zážitkový seminár s mladou lekárkou, ktorá využíva prirodzené zdroje vo forme bylín (sama ich zbiera a spracúva), poskytuje energetické masáže (shiatsu a tuina), študuje v Prahe akupunktúru pod záštitou čínskej univerzity a venuje sa ARTETERAPII.

V rámci skupinovej arteterapie pre ženy sme poodhalili závoj tajomstva tejto terapeutickej metódy. Zameriali sme sa na ženskú časť duše, vnímavú, pokojnú, prijímaciu. Tú, ktorej autorita a sila pochádza z jemnosti a krehkosti. Tú, ktorej pohyb vychádza z pokoja a pokojom je prestúpený. Venovali sme sa vlastnej nehe, vnímali v tvorivom procese všetkými zmyslami okolitú realitu. Preciťovanie ženskej časti duše sa dá prirovnať k ponoreniu sa do mora. Rešpektovať jeho silu, rytmus, dýchanie.

Prihlásenie