Konferencia prosperujte vďaka svojmu talentu

19.5.2017

Gabi Revická spolu s Júliou Lorencovič predstavili hostí: Sandru Epstein z Brazílie, Slávku Halčákovú a Pala Hlubinu, Františka Kozáčka, Luciu Lužinskú a Milana Repáka.

Významná časť popoludnia bola venovaná spolupráci a priateľstvu v podnikaní - konkrétnym príkladom úspešného networkingu medzi E-ženami, ktoré práve vďaka prepájaniu svojich projektov rozvinuli svoje podnikanie.

Foto: Gabriela Teplická

Prihlásenie