Rok E-žien - apríl 2015

Martina Valešová, Mirka Števková, Daniela Rau a Lucia Lužinská - štyri akčné, veselé a krásne ženy prijali naše pozvanie na aprílový Rok E-žien. Porozprávali nám o svojich úspechoch a neúspechoch, o možnostiach, ktoré sa javili, že prídu a o prekvapeniach, ktoré im priniesla nová budúcnosť.

Prihlásenie