Rok E-žien - február 2016

Rok E-žien oslávil svoje prvé narodeniny v Monsters Cafe and Bar.
Svoje príbehy nám porozprávali: kľúčová redaktorka časopisu VITALITA Katarína Koledzai, lekárka a arterapeutka Ivana Jungová, sociálna inovátorka Monika Ščevovichová a koučka v sedle Daniela Tejkalová. 

Foto: Vik Flinstone - Viktória Revická

Prihlásenie