Rok E-žien - marec 2016

Marcový rok E-žien sa niesol v duchu vášne. Našimi hosťkami boli Eva Zábrodská, Adel Píšová, Janka Chytráčková, Zuzana Beňová. Vášnou prvej hosťky je šport, druhej maľovanie, tretej varenie a štvrtej tancovanie.

Prihlásenie