Rok E-žien - marec 2016

Marcový rok E-žien sa niesol v duchu vášne. Našimi hosťkami boli Eva Zábrodská, Adel Píšová, Janka Chytráčková, Zuzana Beňová. Vášnou prvej hosťky je šport, druhej maľovanie, tretej varenie a štvrtej tancovanie.

News zo sveta E-žien - aktívnejšie s E-ženami

 

Najnovšie aktivity

Prihlásenie