Aká je výška odvodov živnostníka v závisloti od výšky prijmov?

Otázky a odpovede

Aká je výška odvodov živnostníka v závisloti od výšky prijmov?

Živnostník platí zdravotné odvody do zdravotnej poisťovne z minimálneho základu povinne hneď po začatí podnikania. Do sociálnej poisťovne odvody nemusí povinne do júla nasledujúceho roka. Výška poistného do Sociálnej poisťovne je vypočítaná z jeho príjmov za predchádzajúce ukončené zdaňovacie obdobie. Pokiaľ jeho príjmy nedosiahli výšku 12-násobku minimálneho vymeriavacieho základu, povinné sociálne odvody neplatí.
Príklad: Živnostník začal podnikať marci 2016. Do zdravotnej poisťovne platí povinne mesačne 60,06€ do konca roka, nie je povinný platiť odvody do Sociálnej poisťovne do 30.6.2017. Ak bude mať príjem z podnikania za rok 2016 viac ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu, čiže 5298€ (12x441,50€), potom platiť aj povinné sociálne odvody od 1.7.2017.

Trochu inak sa platia odvody, pokiaľ je živnostník zároveň aj zamestnancom.

Otázku vám zodpovedala Katarína Serinová.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info