Prezentácia netradične

Prezentácia netradične alebo ako prezentovať profesionálne a zároveň zostať sam/a sebou

Každý jeden z nás zažije niekoľko chvíľ v živote, kde prezentuje sám seba, svoju prácu, schopnosti a potrebuje v danej situácii presvedčiť , či nadviazať kontakt s druhými. Väčšinou sa v takých chvíľach chceme cítiť sebaisto a zapôsobiť čo najlepšie na svoje okolie. Z mojich skúseností vidím, že najúspešnejší sú tí, ktorí dokážu aj napriek stresu z takejto situácie zostať sami sebou a byť spontánni. Často pomáha, ak ten čo prezentuje už prešiel nejakou skúsenosťou či odbornou prípravou. Na našom zážitkovom seminári vám chceme ukázať ako môžete pracovať so svojím telom a aj slovom, aby ste vedeli byť presvedčivejšie a uvoľnenejšie, ako nadviazať kontakt s publikom a „vycítiť", ako s ním pracovať. Chceme vás upozorniť na vaše silné stránky, ktoré vás podporia a vyskúšať si svoje prezentačné zručnosti.

Hlasivky sú barometrom nášho momentálneho psychického a fyzického nastavenia. Hlas-tón vynesený na vzduchovom prúde je vibrácia, ktorá o nás prezradí prijímateľovi viac, než vôbec tušíme. Na druhej strane ním môžeme prijímateľovi zdeliť viac, ako obyčajnými slovami. Hoci sa dá dorozumievať aj očami, gestami, posunkami, hlas- sluch sú v súčasnosti tým najdokonalejším komunikačným vzťahom. Posadenie hlasu, jeho farba, dych, uvoľnenosť tváre, držanie tela, to všetko zanecháva v poslucháčovi silný dojem. Rozvíjanie hlasu zasahuje do všetkých oblastí osobnosti, počúvanie a preciťovanie rezonancií vlastného hlasu napríklad aj pomocou vyslovovania rôznych slabík pomáha dozvedieť sa o sebe viac, zbaviť sa trémy a nezriedka uvoľňuje aj staré potlačené psychické bloky. Hlas berieme ako samozrejmosť. Ale vzniknú okolnosti, keď ochorieme a „nemáme hlas", no napriek tomu musíme ísť na stretnutie a hovoriť. Správnou technikou je možné preklenúť aj takéto situácie.

Je veľa vecí v živote, ktoré sa dajú naučiť čítaním, či počúvaním, alebo odpozorovaním. Ale sú aj veci, ktoré treba jednoducho zažiť a precítiť. Pozývame vás zažiť to spolu s nami.

Pre koho je určený:

Cieľ: cieľom seminára/workshopu je rozvinúť prezentačné zručnosti účastníkov, aby dokázali prezentovať svoje produkty, služby aj samých seba nielen profesionálne, ale zároveň využili svoje silné stránky a predpoklady. Cieľom je pomôcť im odhaliť vlastné zdroje, spôsob narábania s vlastným telom aj hlasom.

Obsah:

 • —  Postoj a prístup rečníka
 • —  Reč tela – čo potrebujem vedieť, gestá, osobné zóny, sedenie, zážitkové cvičenia
 • —  Ako odpozorujem, že moji poslucháči strácajú záujem, nesúhlasia so mnou a pod.
 • —  Vplyv farieb v prezentácii (z pohľadu využitia v prezentácii a aj ako môže rečník podporiť svoju prezentáciu svojím oblečením)
 • —  Vplyv verbálnej komunikácie – ktoré slová pomáhajú a podporujú moju prezentáciu a ktorým sa treba vyhnúť
 • —  Ako zaujať poslucháčov a zvýšiť vlastnú presvedčivosť
 • —  Zvládanie trémy a stresu – čo mi môže pomôcť
 • —  Desatoro úspešnej prezentácie
 • —  Základný postoj tela; Dýchanie, dychová opora; Cvičenia, kombinované posilňovacie cvičenia a fragmenty z jogy
 • —   Posadenie hlasu, cvičenia na odblokovanie komunikačného centra
 • —  Koncentrácia a cvičenia  na zbavenie sa trémy
 • —  Meditácia na odblokovanie komunikačného centra, zvládnutie aspektov, ktoré bránia plnému prejaveniu sa vlastnej kreatívnej sily, osobnosti a radosti zo zdieľania a tvorivosti;
 • —  Individuálne otázky

Termín: 17.6.2015

Časový harmonogram:

8:30- 9:00 prezentácia účastníkov

9:00 – 12:00 prvý blok tém – reč tela a verbálna komunikácia

12:00-13:00 obed

13:00 – 16:00 druhý blok – práca s hlasom a cvičenia

16:00 – 17:00 otázky účastníkov

 

Inštrukcie: Pre pohodlnú prácu je vhodné priniesť si vlastnú karimatku alebo deku a tiež pohodlné oblečenie (tričko, mikinu, legíny, tepláky, ponožky)

Miesto konania:

Ahaki – Nobelovo nám.(Petržalka)

 

Lektorky:

daska Mgr .Dagmar Sliacka

Mgr. Dagmar Sliacka vedie vlastnú spoločnosť Developing Support. Svojím klientom sa venuje ako lektor, kouč, osobný poradca - sprievodca, konzultant a organizátor projektov.
Vyštudovala FiF UK v Bratislave, odbor psychológia a vo svojej odbornej príprave sa venovala témam najmä z oblasti ľudských zdrojov, psychológie, personalistiky a osobného rozvoja.

Počas svojej vyše 22 ročnej profesionálnej praxi pôsobila v rôznych pozíciách ako lektor, senior konzultant a neskôr aj na manažérskych pozíciách, či už ako vedúca oddelenia ľudských zdrojov v sektore printových médií v spoločnosti PETIT PRESS, a.s. a tiež v sektore bankovníctva nielen v Národnej banke Slovenska alebo v spoločnosti Privatbanka, kde bola riaditeľkou personálneho odboru. Ako riaditeľka personálnej agentúry ISTROCONTI CONSULTING rozvinula svoje skúsenosti s efektívnym hľadaním pracovných príležitostí pre svojich klientov.
Medzi oblasti, ktorým sa venovala boli nábor, výber, adaptácia, vzdelávanie, rozvoj, hodnotenie a motivácia zamestnancov. Úspešne realizovala mnohé projekty Assessment / Development centier, Personálnych auditov a Outplacementov pre prepúšťaných zamestnancov.
Skúsenosti nadobudla tiež v oblasti propagácie vlastnej spoločnosti, aktívnej akvizičnej činnosti a budovania vzťahov, či komunikácie s klientmi.

Medzi jej obľúbené aktivity patrí lektorská a prednášková činnosť, kde sa zameriava na rôznorodé témy, akými sú rozvoj mäkkých zručností, komunikácie, prezentačné, obchodné aj manažérske zručnosti, podpora motivácie, zvládanie stresu a pod. Účastníkom školení pomáha naučiť sa presadzovať sa efektívne aj v náročnejších situáciách a riešiť konfliktné situácie. Vystupuje a prednáša aj na verejných fórach či konferenciách.

K dominantným aktivitám patrí tiež poradenská, konzultačná činnosť alebo koučing. Využíva ich najmä v oblasti kariérneho poradenstva, alebo pri riešení rôznych životných udalostí, rozvoji osobnosti a motivácii pre zmenu.
Je aktívnou členkou Inštitútu Virginie Satirovej na pozícii odborného asistenta na mnohých seminároch, odborných výcvikoch a iných rozvojových aktivít. Tento prístup využíva vo svojej poradenskej činnosti a koučingu.
Medzi ďalšie obľúbené aktivity patrí publikačná a autorská činnosť . V minulosti prispievala článkami do sekcií kariéra v denníkoch SME alebo Hospodárskych novín. V posledných rokoch prispieva odbornými článkami z praxe do časopisu Zisk a Zdravie, na webové portály www.podnikam.sk , www.ezeny.sk, www.cvicte.sk a ďalšie. V ranných rozhovoroch s Romanom Bombošom na Rádiu Slovensko sa venovala témam komunikácie a životného štýlu.
Súčasťou jej práce s ľuďmi je aj práca s meditáciami a osobným rozvojom založeným na podpore a motivácii človeka, pri riešení akýchkoľvek životných či pracovných problémov.
Široký záber v rôznych oblastiach pracovného aj súkromného života jej dáva možnosť postarať sa o svojich klientov komplexne a zároveň s individuálnym prístupom. Do svojej práce vkladá lásku a záujem o každého človeka, s ktorým sa stretne.

 

luzinska Lucia Lužinská , Mgr. art, Bakk. art, 

Lucia Lužinská vyštudovala herectvo na VŠMU (1999), jazzový spev na Univerzite v Grazi (2009), je certifikovanou inštruktorkou jogy a vyše 10 rokov sa venuje hlasovému poradenstvu. Vo svojom živote si prešla mnohými skúsenosťami od hereckej práce na veľkých aj malých divadelných javiskách (RND, SND, DAB Nitra, Astorka, Nová scéna,...) práce pred kamerou (seriály, inscenácie, filmy), štúdiovej mikrofónovej práce dabingovej herečky, rozhlasovej moderátorky alebo speváčky (naspievala 3 sólo albumy- First Take, Uncovered, Zimná krajina/Winterland), cez spevácke angažmá v zahraničí, medzi inými v Japonsku a v Škandinávii. Ako speváčka pôsobila v speváckom zbore Cantica Nova, tiež vystúpila ako vokalistka na Eurovízii v Oslo na živo pred vyše 8000 divákmi, vystúpila a stále vystupuje na festivaloch, v TV programoch, koncertoch. Svoj hlas používa vo veľkých aj komorných priestoroch, v emotívne ladených situáciách, v kondične náročných situáciách, na mikrofón aj bez neho, s vopred pripravenými či napísanými textami ako aj s použitím absolútnej improvizácie. Ako lektorka pôsobila na FiF UK, v Bratislave, na Akadémii umení v Banskej Bystrici, rovnako aj vo svojich vzdelávacích projektoch( Jazz ide do školy) a workshopoch pre deti aj dospelých. Ako hlasová poradkyňa mala svojich zverencov medzi finalistami Superstar, ale aj z iných oblastí- profesionálnu prekladateľku s trvalým pracovným pomerom v parlamente v Brusseli, či finančnú top manažérku. Prednášala na Summite zážitkového vzdelávania či sympóziu Umelecký hlas. Spieva vždy „na živo" a obľúbenou súčasťou jej tvorby sú projekty s úplnou improvizáciou ( spoločné vystúpenie s Bobby McFerrinom, festival Zoom+, projekt Multivízia), kedy hľadá hraničné spôsoby využitia svojho hlasu a telesných rezonancií. Hlas je tiež súčasťou jej hodín jogy, pretože okrem samotného vedenia tréningu ním sprevádza cvičencov cez úvodné relaxácie po záverečné meditácie. Neustále sa venuje štúdiu a dopĺňaniu informácií, hľadaniu nových možností a výrazových prostriedkov

Cena workshopu: 75 EUR , zvýhodnená cena pre členky OZ Eženy: 52 EUR. 

 

Ak účasť na workshope zrušíte po jeho úhrade, nárokujeme si na administratívny poplatok 10€. Za predpokladu, že sa rozhodnete v budúcnosti naše služby využiť, tento poplatok vám zohľadníme (možnosť zohľadnenia súvisí len s platbami za workshopy, nie za iné naše aktivity). Ďakujeme za pochopenie.

Odoslaním tohto formuláru beriem na vedomie, že časť tohto programu bude zaznamenávaná na fotografie, video a audio nosiče a súhlasím s tým, aby bola nahrávaná aj moja osoba. Ak si nebudem priať nahrávanie seba, využijem svoje právo nezúčastniť sa programu v rozsahu podľa svojho zváženia s tým, že mi nevzniká nárok na vrátenie pomernej časti vstupného/lektorného.

 

*************************************************************************************************

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie