Kristína Sihelská

Ponuka mojich produktov:

  • intuitívny tancec /kurzy/,
  • liečivé divadlo /zážitkový seminár/
  • individuálne divadelné terapie.

Intuitívny tanec – slobodný pohyb, v ktorom my sami najlepšie vieme, ako sa máme hýbať. Keď načúvame svojmu telu, a vyjadríme pohybom to, po čom túži, nachádzame svoju vnútornú silu a pravdu. V intuitívnom tanci sa dostávame do stavu bez mysle. Do liečivého stavu, keď sa uvoľňujú podvedomé bloky a telo sa lieči na hlbokej úrovni. Sloboda, spontánnosť a autenticita, ktoré sú v intuitívnom tanci prítomné spájajú naše telo s dušou. Prebúdzame tvorivosť, hravosť a radosť, ktoré sú vlastné každému dieťaťu, rovnako aj nášmu vnútornému dieťaťu, ktoré túži prejaviť sa. Intuitívny tanec v nás prebúdza chuť žiť, navracia nás do prítomného okamihu a otvára nám cestu k sebapoznaniu. Každý vie tancovať. Tanec je prirodzeným pohybom. Tanec je v každom z nás.

Kurz 10 stretnutí /90 min 1 stretnutie/ 70€

 

Liečivé divadlo - cesta k tvorivosti, slobode a vedomému bytiu v prítomnosti.
/zážitkový seminár/
Spája dve cesty – divadlo a terapiu. Obe cesty vedú naspäť k pochopeniu zaužívaných vzorcov správania, ktorými sa riadime. K potlačeným emóciám, ktoré treba spracovať. Všetky odpovede nájdeme v pamäti tela. Napojenie sa na svoje telo je základným predpokladom pre sebapoznanie a vedomé vytváranie života. Zážitkový seminár je ochutnávkou práce, ktorú zažívajú herci divadelnej skupiny Théaterapia. Divadlo ako terapia je koncept, ktorý má dvojitý liečivý efekt: herec zažíva terapiu v skúšobnom procese a divák na predstavení. Rozpoznaním rolí, ktoré v živote hráme, sa naučíme vytvoriť si odstup, a spustíme tak liečivý proces rozpúšťania škodlivých vzorcov správania. Vytvoríme bezpečný priestor pre odhalenie starých vnútorných zranení a vyjadrenie potlačených emócií. Uvedomením si masiek, ktoré nosíme, urobíme prvý krok k autenticite a slobode vyjadrovania, čím podporíme sebadôveru a posilníme životnú silu. Prostredníctvom meditačných techník sa znovu napojíme na svoje telo, v ktorom sú uložené všetky informácie, ktoré potrebujeme k radostnému životu. Všetci hráme hlavnú postavu vo svojom životnom príbehu. Buď prevezmeme zodpovednosť a staneme sa vedomými tvorcami - režisérmi svojej hry, alebo ostaneme v polohe obete - bábky ovládanej zvonka. Liečenie divadlom ponúka priestor pre radostnú, hravú a zároveň hlbokú vnútornú prácu v bezpečnom priestore malej skupiny.

Zážitkový seminár 2 alebo 3 dňový /piatok, sobota, nedeľa/, spolu 12 hodín, 120€
Zážitkový seminár 1 deň /6 hodín/ 60€

 

Individuálna divadelná terapia - Stretnutie dvoch bytostí - lektorky a klienta /herca/. Cez jednoduché divadelné formy - etudy a improvizácie herec komunikuje na všetkých úrovniach svojej bytosti. Cez telo a cez hlas sa prejavuje duša človeka. Zachytávam tieto odkazy a spolu pomenuvávame a zvedomujeme "bloky", ktoré nám nedovoľujú naplno využiť talenty a dary, ktoré máme a ktoré nám zbytočne komplikujú každodenný život. Používam rôzne herecké techniky a psychologické hry pre prepis problémových vzorcov správania. Odstraňovaním blokov sa uvoľňuje tvorivý potenciál a do popredia vystupuje autenticita a individualita človeka. Dalo by sa povedať že človek postupne nachádza svoju pravú podstatu a dovoľuje si ju prejavovať nielen na javisku, ale hlavne v živote.

Stretnutie 120 min - 40€

 

Lektorka Kristína Sihelská: Moja životná skúsenosť spája divadlo a cestu osobného rozvoja. Študujem tanečno-pohybovú terapiu. Som herečkou a členkou umeleckého súboru Mestského divadla v Žiline. Založila som občianske združenie Vedome - centrum duchovného rozvoja. Vediem divadelnú skupinu Théaterapia, ktorá prináša autorské predstavenia odrážajúce vnútornú esenciu a inšpirujúce k hľadaniu svojej podstaty. „Myslím si, že šťastie človeka je v slobodnom a autentickom vyjadrovaní sa. V tom, že môže tvoriť, a tak zhmotňovať svoje sny, manifestovať svoju jedinečnosť. Takéto šťastie zažíva človek, ktorý je sám sebou, napojený na zdroj, hlboko zakorenený a žijúci v prítomnosti."

Kontakt: 

kristinasihelska@gmail.com 

kristy.ezeny.sk 

             

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info