Rok E-žien - október 2016

Audio - video záznam z októbrového Roku E-žien

Audio - video záznam z októbrového Roku E-žien

Na zázname uvidíte:

Hosťky večera - Zuzana Frešo, Alena Příhodová Hrehušová a Silvia Lidajová

Moderátorky večera - Monika Chybová a Gabriela Revická

Krátke prezentácie - Andrea Trávničková, Miroslava Štefková, Slávka Halčáková

 

Prihlásenie