Reklamačný poriadok

služieb, ktoré poskytujeme v rámci stanov našej organizácie riešime nasledovne:

1. Odpovede na reklamácie a prípadné sťažnosti zo strany tretích osôb dôkladne preskúmavame.

2. Podľa potreby odbornosti a posúdenia reklamácie a prípadnej sťažnosti ich preskúmavame s absolútnou zodpovednosťou a v súlade s našimi stanovami.

3. Časový rozsah pre posúdenie reklamácie a prípadnej sťažnosti je 30 dní odo dňa doručenia písomnej sťažnosti a dodania všetkých potrebných podkladov.

Kontakt

Prihlásenie