Webglobe

Webglobe - Yegon, s.r.o.

Spoločnosť WEBGLOBE, s.r.o. bola založená v roku 1999, ako čisto slovenská spoločnosť, za účelom poskytovania služieb v oblasti prevádzky on-line aplikácií. Vo svojich začiatkoch sme sa zameriavali na kvalitné technologické zázemie pre webhostingové služby a registrácie domén. S príchodom požiadaviek na prevádzku náročnejších aplikácií sme začali poskytovať našim klientom aj možnosť využívať dedikované servery. Od apríla 2012 sme naše portfólio rozšírili o cloudové služby – najmä o prevádzku virtuálnej infraštruktúry (prípravný, certifikačný a testovací proces prebiehal od roku 2010).
V roku 2014 došlo k spojeniu lídrov slovenského webhostingového trhu WEBGLOBE, s.r.o. so spoločnosťou Yegon, s.r.o. a k 1.1.2015 prišlo k formálnemu zlúčeniu spoločností do spoločnosti Webglobe – Yegon, s.r.o. Tím našej spoločnosti tvorí 20 ľudí, ktorých spoločným cieľom je poskytovať kvalitné služby, zamerané na podporu podnikania našich klientov. Neustále sa zaoberáme zlepšovaním celej našej infraštruktúry, inováciami v oblasti prevádzky bežných stránok ako aj zlepšovaním servisu technickej podpory pre servery a cloudové riešenia.

Štruktúra konektivity

Vysoký štandard poskytovaných služieb je náš najvyšší cieľ. Využívame
preto komponenty renomovaných dodávateľov ako aj budovanie čo najstabilnejšej infraštruktúry. Pre vysokú dostupnosť umiestňujeme servery do datacentier kategórie TIER3, ktoré máme medzi sebou prepojené nezávislými optickými trasami (obrázok pod textom). Garantujeme tak dostupnosť našich služieb min. na 99,96%.

Dedikovaný server

Služba určená pre náročnejších klientov, resp. aplikácie, ktoré potrebujú z rôznych dôvodov pre svoju prevádzku vyhradený server, resp. cluster z viacerých serverov. Prenájom dedikovaného serveru zahŕňa viacero čiastkových služieb, poskytovaných za účelom zbaviť užívateľa zbytočných komplikácií pri zaobstarávaní. Jedná sa o poskytnutie výkonu fyzického servera, starostlivosti o tento server, jeho umiestnenie v dátovom centre (tzv. housing) a jeho pripojenie na internet. K dedikovaným serverom je možné využívať služby správy systému, prípadne ďalšie doplnkové služby podľa potreby klienta.

Virtual Cloud Datacenter

Moderný spôsob využívania výpočtových a úložných kapacít prostredníctvom cloudovej technológie. Nulové úvodné investície, jednoduchý prechod z existujúceho „hardvérového" dátového centra, vyššia dostupnosť, jednoduchá škálovateľnosť, vysoká flexibilita, nízke TCO, ... to sú len základné vlastnosti softvérovo definovaného dátového centra. Prostredníctvom on-line nástrojov sa jednoducho manažujú všetky virtuálne servery, sieťové komponenty a firewally, ktoré potrebujete. Vytvárate, mažete alebo pozastavujete jednotlivé prvky kedykoľvek a odkiaľkoľvek, presne podľa aktuálnych potrieb. Virtuálna infraštruktúra ťaží z vysokej dostupnosti celého riešenia, ktoré je postavené na technológiách spoločnosti VMware – lídrom na trhu virtuálizácie.
model RRP – Reserved Resource Pool – klient dostáva k dispozícii naalokované výkonové parametre a z týchto si definuje virtuálne servery, účtované sú rezervované parametre pre klienta na mesačnej báze model PAYG – Pay-As-You-Go – klient má k dispozícii prostredie na vlastnú alokáciu výkonových prostriedkov bez obmedzení, účtované sú naalokované parametre HDD a reálne využívané parametre RAM a vCPU na hodinovej báze.

Virtual Cloud Server

Prevádzku virtuálnych serverov na našej infraštruktúre poskytujeme na cloudových technológiách. Podobne ako Virtual Cloud Datacenter, aj Virtual Cloud Server, je prevádzkovaný na vysoko dostupnej infraštruktúre poháňanej najnovšími technológiami od VMware. Vďaka synergickému efektu dokážeme poskytnúť kvalitné zázemie pre Váš virtuálny server v móde vysokej dostupnosti v cene bežného virtuálneho servera. Navyše je možné jednoducho a rýchlo navýšiť výpočtové prostriedky presne podľa Vašich požiadaviek.

Virtual CLOUD Storage

Internetový disk, prístupný kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Jedná sa o bezpečné a flexibilné dátové úložisko s pridanými funkciami pre pohodlie našich klientov a zlepšenie ich biznisu.CLOUD Storage umožňuje jednoducho nahrávať, archivovať a zdieľať súbory a adresáre so zákazníkmi, priateľmi alebo známymi. V prehľadnom prostredí spravujete svoje súbory a poskytujete k nim prístup komu chcete a kedy chcete. Zdieľate svoje súbory, adresáre alebo virtuálny priestor pomocou obyčajného internetového prehliadača. Pri zdieľaní súborov a adresárov môžete nastaviť časové obmedzenie platnosti posielaného linku, prípadne prístup s heslom. Všetko ľahko, nenáročne a intuitívne.

Správa serverov

Služba správy systému pozostáva z troch neoddeliteľných súčastí poskytovaných klientovi za účelom zabezpečenia nepretržitého chodu a bezpečnosti servera. Ponúknutá alternatíva je BASIC Management.
Súčasti služby správy systému:

- aktívne sledovanie systému
- zásahy na vyžiadanie
- zálohovanie serveru

Aktívne sledovanie systému

Poskytovateľ preberá zodpovednosľ za bezproblémový chod servera. Zabezpečuje celkovú funkčnosť operačného systému servera
- monitoruje činnosť servera a služieb na serveri bežiacich 24 hodín denne,
- zasahuje v prípade problému s behom servera alebo spravovanej služby a rieši aktuálne vzniknuté problémy, ohrozujúce plynulý beh servera,
- aktívne sleduje správanie ser vera a preventívne reaguje na predpokladané problémy,
- aktualizuje operačný systém a jeho časti v záujme neustálej bezpečnosti systému, a to v primeranej lehote od dátumu vydania bezpečnostného patchu výrobcom (v závislosti od náročnosti aplikácie patchu a závažnosti bezpečnostného problému),
- priebežne inštaluje bezpečnostné patche a updaty systému a spravovaného aplikačného vybavenia,

Zásahy na vyžiadanie

Poskytovateľ každomesačne vykoná klientovi na spravovanom serveri požadovaný počet zásahov na vyžiadanie. Zásahy sa vykonávajú na základe priamej výzvy zákazníka a v časovej lehote dohodnutej so zákazníkom pri každom zásahu individuálne. Nevyčerpaný počet technických zásahov na vyžiadanie nie je možné preniesť do ďalšieho mesiaca.
Za technické zásahy na vyžiadanie v zmysle zmluvy sa považuje:
- zmena nastavenia, konfigurácie ser vera a pridanie alebo odobratie nového softvérového vybavenia na výslovné vyžiadanie klienta,
- zásah v pracovnej dobe poskytovateľa (v prac. dňoch od 8:00 do 17:00) a o dĺžke trvania do 45 minút. Ak trvá vyžiadaná práca viac ako 45 minút, každých začatých 45 minút práce sa počíta ako jeden zásah na vyžiadanie.
Za zásah na vyžiadanie v zmysle zmluvy sa nepovažuje:
- zásahy potrebné na zabezpečenie plnenia služby „aktívne sledovanie systému", ktoré sú poskytované v cene mesačného paušálneho poplatku,
- zásahy mimo pracovnej doby poskytovateľa, ktoré sú spoplatňované samostatne, podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa
-technický zásah nad rámec je spoplatnený sumou 30 EUR/hod. bez DPH.
- v službe BASIC Management sú zahrnuté 2 ks technických zásahov na vyžiadanie mesačne

Zálohovanie

Základné zálohovanie servera určené pre elementárnu možnosť návratu k zálohám systému a klientskych dát. Zálohovanie prebieha raz denne pričom nová záloha prepíše pôvodnú. Zálohovanie prebieha na úrovni virtuálneho servera – pre obnovu dát je potrebný kompletný restore servera.
Zálohy sa archivujú v nasledovných intervaloch:
7 denných záloh
4 týždenné zálohy

 

                              Chcete odoberať  Spravodaj zo sveta E-žien?

spravodaj

Naše off-line aktivity

 

Workshop 5x5 s Gabi Revickou - 18.01.2018

Raňajky s E-ženami v Bratislave - 23.01.2018

 E-ženy majú vlastné bannery!

 Odhaľte nám vaše otázky a pýtajte sa

       e-poradňa      

Pošlite nám otázku do E-poradne

 

                          

 

Táto stránka používa cookies. Viac info