2.deň - Zdravie

Základnou myšlienkou Feng Shui je, že ak je niečí domov zdravý, tak aj jeho obyvatelia sa tešia dobrému zdraviu. V domácnosti existuje mnoho faktorov, ktoré môžu blokovať pozitívnu energiu, najčastejšie ide o nesprávnu organizáciu miestností, či umiestnenia nábytku. Výsledkom dosiahnutia perfektnej rovnováhy v domácnosti je teda vytvorenie pozitívnej energie. Čistota priestoru a jeho pokojný charakter výrazne napomáhajú lepšiemu riešeniu stresových alebo záťažových situácií.

Zdravie sa "varí" v kuchyni

Jedlo je oveľa viac ako len súhrn použitých surovín. Ak vytvoríte v kuchyni dobrú energiu čchi, prejde do stravy, ktorú pripravujete a zlepší sa vaše zdravie, prinesie vám to šťastie a pohodu celej rodine.
Udržiavanie rovnováhy jin a jang je v kuchyni je oveľa dôležitejšie ako v iných miestnostiach. Stretávajú sa tu dva protikladné prvky, nevyhnutné pre jej fungovanie – oheň, ktorý je jang a voda, ktorá je jin.
Chcete vedieť, ako tieto energie zladiť? Poradíme vám!

Prihlásenie