Kurzy pre ženy zdarma - Nestrať prácu, vzdelávaj sa a KOMPAS+

 

AKTUÁLNE: PROJEKTY CEZ ÚRADY PRÁCE NIE SÚ DOSTUPNÉ

 

Úrad práce prepláca naše kurzy,
ak ste nezamestnaná, zamestnaná, podnikateľka,
dokonca aj mamina na materskej alebo rodičovskej dovolenke


Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ponúka projekty pod názvom KOMPAS+Nestrať prácu - vzdelávaj sa, vďaka ktorým môžu aj nezamestnaní, zamestnaní záujemcovia, maminy na materskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke, podnikatelia, prípadne dobrovoľne nezamestnaní (nezohľadňuje sa váš ďalší status), absolvovať naše kurzy, ktoré vám príslušný úrad práce, v prípade úspešného a teda pravdepodobného schválenia, preplatí. Úspešnosť je veľmi vysoká, takže vám navrhujeme, aby ste to skúsili. Vzdelanie je niečo, čo vám nik nemôže vziať.

 

Kurzy pre ženy zdarma - Nestrať prácu, vzdelávaj sa

 

Ide o podporované vzdelávanie, ktoré vám umožní získanie, t.j. rozšírenie, zvýšenie alebo zmenu zručností v oblasti digitalizácie, pod ktorú spadajú aj naše vzdelávacie kurzy.

Navrhujeme vám pre získanie vzdelania pre program KOMPAS+ nasledovný postup (pre ostatné záujemkyne o kurzy zdarma - info nižšie):

1. Uchádzač o zamestnanie kontaktuje priamo organizáciu (E-ženy), u ktorej si môže vybrať kurz.

2. Uchádzač môže mať kurz vybratý, alebo mu ho pomôže vybrať priamo organizácia E-ženy.

3. Uchádzač evidovaný na úrade práce požiada príslušný úrad o poskytnutie tlačiva potrebného pre podanie žiadosti na preplatenie kurzu (telefonicky, emailom alebo osobne)

4. Uchádzač evidovaný na úrade práce - ÚPSVaR spolu s organizáciou (E-ženy) vyplnia príslušné tlačivo (online).

5. Na tlačive musia byť originály podpisov.

6. Tlačivo odovzdá uchádzač na úrade práce - POZOR! minimálne 2 týždne pred začiatkom kurzu.

7. Úrad práce preverí, či je školenie pre uchádzača vhodné.

8. Ak vám úrad práce požiadavku schváli, podpíše s vami dohodu a vy nám ju pošlete emailom, aby sme vám mohli spustiť kurz.

9. Absolvujete kurz.

10. Po skončení kurzu odovzdáte na úrade práce všetky požadované dokumenty.

11. Úrad práce preplatí kurzovné priamo organizácii. Uchádzač neplatí pred ani po skončení kurzu žiadne poplatky.

12. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podporuje kurzy realizované prezenčnou, distančnou alebo kombinovanou formou.

13. Kurz je možné absolvovať len na území Slovenskej republiky (v prípade dištančnej formy kurzu sa za miesto realizácie kurzu považuje trvalý pobyt uchádzača o zamestnanie - čiže, ak je z Detvy podáva žiadosť v Detve).

14. ÚPSVaR pre uchádzača o zamestnanie kurz nevyhľadáva a ani nezabezpečuje komunikáciu s poskytovateľom kurzu.

Do konca júla sme ponúkali tieto kurzy zdarma, od 1.8.2023 vám ich môžeme ponúknuť pri priamej platbe (prepláca záujemca, nie UPSVaR). Avšak v rámci nového programového obdobia úradu práce sa pripravujú nové projekty, v ktorých sa budú poskytovať obdobné príspevky. Ak chcete byť včas informované, pošlite nám svoj email.

 

 
 • Základné zručnosti pre VA spojené s obsiahlou tréningovou časťou pre profesionálne virtuálne asistentky. Obsah: 1 + 2 základy zručností pre VA, tréning pre profesionálne virtuálne asistentky, účasť v podpornej skupine + bonusové webináre a konzultačné webináre. Kurz ukončuje absolvent s certifikátom. (858,47 € + DPH)

 

 
 • Základné zručnosti pre VA spojené s tréningovou časťou a podpornou skupinou. Obsah: 1 + 2 základy zručností pre VA, tréning pre virtuálne asistentky, účasť v podpornej skupine + bonusové webináre a konzultačné webináre. Kurz ukončuje absolvent s certifikátom. (495,07 € + DPH)

 

 

Kurzy, ktoré navrhujeme pre absolventky kompletného kurzu Zručnosti , t.j. s troma modulmi - detaily nájdete na virtualneasistentky.eu. Prípadne sú tieto kurzy vhodné aj pre záujemkyne, ktoré zručnosťami z kurzu pre virtuálne asistentky disponujú.

 

 
 • Profesionálny tréning pre VA s podpornou skupinou. Obsah: tréning pre profesionálne virtuálne asistentky, účasť v podpornej skupine + bonusové webináre a konzultačné webináre. Kurz ukončuje absolvent s certifikátom. (658,30 € + DPH)

 

 
 • Tvorba video-obsahu a strihanie videí. Obsah: Tvorba video - obsahu, strihanie videí, tréning, tréningový webinár + podporná skupina. Kurz ukončuje absolvent s certifikátom. (579,30 € + DPH)

 

 
 • Tvorba web stránky v Mioweb spojená s fakturačným a databázovým softvérom (základy tvorba online kurzu) a teória SEO dôležitá pre tvorbu webstránok. Kurz ukončuje absolvent s certifikátom. Obsah: automatizácia procesov (FAPI, Smartemailing, základy tvorby členskej sekcie, tvorba funnelov), teória SEO. (874,30 + DPH)

 

Kurzy, ktoré môžete mať zdarma

 

Ak ste zamestnaná/zamestnaný, mamina na materskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke, podnikateľ, dobrovoľne nezamestnaná, či aktívny senior/ a máte záujem o niektorý z našich kurzov, navrhujeme vám nasledovný postup:

Záujemcom o zamestnanie, čiže ZoZ (maminy na materskej alebo rodičovskej dovolenke, zamestnanci, dobrovoľne nezamestnaní, podnikatelia...) nevznikajú žiadne podobné povinnosti ako je to v prípade uchádzačov o zamestnanie (osoby evidované v systéme na úrade práce ako nezamestnané osoby).

1. Prihlásiť sa na ÚPSVaR (Oddelenie služieb pre občana) ako záujemca o zamestnanie /možno to znie čudne, ale týka sa to všetkých, ktorí spadajú do kategórie zamestnaných, mamičiek na materskej dovolenke, podnikateľov, dobrovoľne nezamestnaných, atď./ Prihlásenie je prvá, veľmi ľahká podmienka, ktorú treba splniť, aby ste si mohli podať žiadosť o preplatenie kurzov. Môžete sa prihlásiť osobne aj emailom.

2. Záujemca o zamestnanie má kurz buď vybratý, alebo vám ho pomôže vybrať priamo naša organizácia E-ŽENY.

3. Následne môže záujemca o zamestnanie písomne požiadať úrad práce o schválenie požadovaného vzdelávania formou Žiadosti o poskytnutie príspevku na vzdelávanie záujemcu o zamestnanie.

4. Evidovaný záujemca o zamestnanie na ÚPSVaR, spolu s organizáciou E-ženy, vyplnia príslušné tlačivo - online.

5. Tlačivo ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA VZDELÁVANIE ZÁUJEMCU O ZAMESTNANIE odovzdá záujemca o zamestnanie na úrade práce - POZOR! minimálne 21 kalendárnych dní pred začiatkom kurzu. Odporúčame podať si žiadosť na úrade práce v mieste trvalého pobytu.

6. Úrad práce preverí, či je kurz pre záujemcu vhodný.

7. Ak vám úrad práce požiadavku schváli, podpíše s vami dohodu. Súčasťou uzatvorenej dohody je aj vzdelávací poukaz Nestrať prácu - vzdelávaj sa.

8. Absolvujete náš kurz. Vzdelávanie môže prebiehať len vo voľnom čase záujemcu o zamestnanie.

9. Po skončení kurzu odovzdáte na úrade práce všetky požadované dokumenty.

10. Úrad práce preplatí kurzovné priamo organizácii. Záujemca neplatí pred, ani po skončení kurzu žiadne poplatky. Úrad práce pre záujemcu o zamestnanie vzdelávanie nevyhľadáva, a ani nezabezpečuje komunikáciu s poskytovateľom kurzov.

 

Kurzy, ktoré môžete mať zdarma

  

Do konca júla sme ponúkali tieto kurzy zdarma, od 1.8.2023 vám ich môžeme ponúknuť pri priamej platbe (prepláca záujemca, nie UPSVaR). Avšak v rámci nového programového obdobia úradu práce sa pripravujú nové projekty, v ktorých sa budú poskytovať obdobné príspevky. Ak chcete byť včas informované, pošlite nám svoj email.

 

 
 • Základné zručnosti pre VA spojené s tréningom pre profi VA so zameraním na adminovanie v redakčnom systéme Biznisweb v súlade s pravidlami SEO. Obsah: 1 + 2 základy zručností pre VA, tréning pre profesionálne virtuálne asistentky, účasť v podpornej skupine + bonusové webináre a konzultačné webináre (SEO, adminovanie v Biznisweb podľa pravidiel SEO). Kurz ukončuje absolvent s certifikátom profi VA. (1.000,- € + DPH)

 

 
 • Základné zručnosti pre VA a online podnikateľky spojené s tréningom zameraným na písanie textov pre web stránky a na tvorbu video-obsahu a strihanie videí. Obsah: 1 + 2 základy zručností pre virtuálne asistentky, základy písania textov pre web, tvorba video-obsahu a strihanie videí + tréning, podporná skupina. Kurz ukončuje absolvent s certifikátom. (1.155,80 € + DPH)

 

 
 • Základné zručnosti pre VA spojené s tréningom pre profi VA so zameraním na adminovanie v 2 redakčných systémoch v súlade s pravidlami SEO + prepojením s databázovým a fakturačným systémom). Obsah: 1 + 2 základy zručností pre VA, tréning pre profesionálne virtuálne asistentky, účasť v podpornej skupine + bonusové webináre a konzultačné webináre (SEO, adminovanie v 2 redakčných systémoch Mioweb a Biznisweb). Kurz ukončuje absolvent s certifikátom profi VA. (1.458,33 € + DPH)

 

 

Kurzy, ktoré navrhujeme pre absolventky kompletného kurzu Zručnosti , t.j. s troma modulmi - detaily nájdete na virtualneasistentky.eu. Prípadne sú tieto kurzy vhodné aj pre záujemkyne, ktoré zručnosťami z kurzu pre virtuálne asistentky disponujú.

 

 
 • Tréning pre profesionálne VA zameraný na prácu s textami pre web, efektívne prepojený s automatizáciou a efektivita v online prostredí (prostredníctvom systémov Fapi, Mioweb, Smartemailing). Kurz ukončuje absolvent s certifikátom. Obsah: Fapi, Mioweb, Smartemailing, tréning pre profi virtuálne asistentky + techniky písania textov pre web podľa pravidiel SEO. (1.112,50 € + DPH)

 

 
 • Profesionálny tréning pre VA so zameraním na tvorbu video-obsahu, strihanie videí a textové spracovanie opisov podľa pravidiel SEO. Obsah: Profi tréning pre virtuálne asistentky, tvorba video-obsahu a strihanie videí, tréningový webinár + podporná skupina. Kurz ukončuje absolvent s certifikátom. (1.136,70 € + DPH)

 

 
 • Tvorba web stránky v redakčnom systéme Mioweb spojená s fakturačným a databázovým softvérom + tvorba online kurzu, automatizácia procesov, efektívne prepojenie s databázovým a fakturačným systémom, základy SEO pre web stránky, tvorba video obsahu a strihanie videí a účasť v konzultačnej podpornej online skupine. Obsah: Mioweb, Fapi, Smartemailing, členská sekcia, tvorba funnelov, nastavenie automatizácie, strihanie videí, základy SEO - teoretická, aj praktická časť. Kurz ukončuje absolvent s certifikátom. (1.458,33 € + DPH)

VEĽMI DÔLEŽITÉ - ODPOVEDE na ČASTÉ OTÁZKY

Úrad práce - ÚPSVAR prepláca záujemcom vždy len jeden kurz. Preto je dôležité, aby ste si vybrali vopred a správne taký kurz, ktorý je pre vás najzaujímavejší z hľadiska uplatniteľnosti na trhu. Rady vám s tým pomôžeme.

Naše kurzy nezačínajú kolektívne a mnohé sú vo forme videí a individuálnych zadaní, čiže: začať môžete individuálne v termíne, ktorý máte uvedený na potvrdenom doklade z úradu práce. Výnimkou sú niektoré tréningy a podporné programy, ale aj tie sa s vami snažíme zladiť.

 

Ako a kde sa dozviete o kurzoch zdarma ešte viac?

Ak vám náš článok nestačil a máte dodatočné otázky, pošlite nám ich na email. Ak by ste mali pocit, že bude pre vás vhodnejšia individuálna konzultácia, rady si ju s vami dohodneme v rámci poradenských služieb nášho občianskeho združenia.

 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie