Ing. Florián Horváth

Keď som sa rozhodol pre štúdium na vysokej škole ani som netušil, ako ma čísla budú zaujímať. Nenapadlo by ma, že si prejdem pestrou paletou zamestnaní, kde sa skloňuje slovo účtovníctvo, financie a dane na dennej báze. Od roku 1997 som členom Slovenskej komory daňových poradcov a od jesene 2014 aj členom disciplinárnej komisie v tomto profesijnom združení. V roku 2001 som úspešne zložil audítorské skúšky a tak som aj členom Slovenskej komory audítorov. Pravidelne sa zúčastňujem na školeniach, ktoré sú nevyhnutné pre správne napredovanie každého, kto sa živí týmto chlebíkom. Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že je to stereotyp a nuda, ale každý spokojný klient ,ktorý vďaka mojím radám ušetrí alebo znásobí svoje zisky ma uisťuje v tom, že to čo robím stojí naozaj zato. Som rád, že vám prostredníctvom ezeny.sk môžem sprostredkovať moje postrehy a odpovedať na vaše otázky, verím že budem pre vaše podnikanie prínosom. Taktiež verím, že načerpám nové inšpirácie na témy, ktoré vás trápia a budem ich môcť tlmočiť aj vládnym inštitúciám najmä prostredníctvom asociácie finančných riaditeľov CFO Clubu, a tak pomôcť pri zlepšovaní podnikateľského prostredia pre váš prospech.

Zameranie:
 Finančné analýzy, finančné plány spoločností, cashmanagment, reporting, controling, forecasting, kalkulácie.
 Účtovné poradenstvo, vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva.
 Spracovanie miezd.
 Daňové poradenstvo
 Audítorské služby
 Audit procesov a implementácie racionalizačných opatrení.

Odpovede ekonomického poradcu na otázky Ežien:

OTÁZKAMáme SRO a nie sme platcami DPH, sprostredkúvame služby....

OTÁZKA: Sme SRO a prišiel nám i list z RTVS, ktorý nás upozorňuje, že ak máme zamestnancov, sme povinní platiť koncesionárske poplatky...

OTÁZKA: Spoločnosť s.r.o. (platca DPH) si požičala bezúročne od spoločníkov hotovosť 100 000,-CZK za účelom kúpy motorového vozidla v ČR. Dodávateľ vystavil faktúru v CZK a odberateľ za vozidlo zaplatil v hotovosti v CZK....

OTÁZKAPodnikanie na Amazone...

 

Kontakt na ekonomického poradcu - pre individuálne konzultácie:

fhorvath21@gmail.com

http://florian-photography.viewbook.com/

************************************************************************************************

Prihlásenie