Musí študent platiť sociálne poistenie a zdravotné ak podniká?

Ak je študent, za ktorého platí zdravotné poistenie štát, a zároveň tento študent podniká, nemusí platiť preddavky na zdravotné poistenie, min.70,91eur, nakoľko v súbehu si môže tieto preddavky určiť vo výške 0€. V ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia (cca september nasledujúceho roka) mu podľa dosiahnutých príjmov v daňovom priznaní zdravotná poisťovňa vypočíta výšku preddavku na ďalší rok od 1.1.

Voči sociálnej poisťovni má študent-živnostník rovnaké povinnosti ako ostatní živnostníci: prvý rok nemusí platiť odvody, ak za rok 2020 dosiahne príjem viac než 6 552 EUR, bude platiť odvody do sociálnej poisťovne v ďalšom roku.

 

Viac v rámci individuálneho poradenstva s autorkou článku - Katarínou Serinovou.

Prihlásenie