Príspevky OZ

Otázky a odpovede

Sú príspevky pre občianske združenie, napríklad členské, limitované výškou príspevkov?

Členské príspevky nie sú limitované v žiadnej výške. Ich výška a frekvencia platenia je určená v stanovách občianskeho združenia.

Po akej dobe má občianske združenie nárok na 2% a granty z UPSVAR?

Všeobecne možno povedať, že občianske združenie musí mať uzavreté jedno zdaňovacie obdobie, aby mohlo byť v nasledujúcom roku zaregistrované do Zoznamu prijímateľov podielu dane.

Pokiaľ občianske združenie vzniklo v roku 2015 a skôr, môže sa v roku 2016 u ktoréhokoľvek notára zapísať do Zoznamu prijímateľov podielu z dane (do 15.12.2016) a v roku 2017 mu daňový úrad pripíše na účet podiely z dane od poskytovateľov.

Granty z UPSVAR je možné získať napr. na otvorenie chránenej dielne alebo na vytvorenie pracovného miesta v chránenej dielni. Nie je potrebné spĺňať všeobecné podmienky na získanie grantov (napr. dĺžka existencie združenia), ale je potrebné splniť prísne podmienky grantu.

Za akých okolností môže občianske združenie prevádzkovať kaviareň, teda predávať tovar?

Občianske združenie nemôže byť založené za účelom podnikania, avšak je možné, aby občianske združenie vykonávalo aj podnikateľskú činnosť. Táto podnikateľská činnosť ale nemôže byť hlavnou činnosťou občianskeho združenia, má mať vedľajšiu, podpornú úlohu pri získavaní prostriedkov na hlavnú neziskovú činnosť. Pre vykonávanie podnikateľskej činnosti je potrebné požiadať o živnostenské oprávnenie a príjmy z tejto činnosti zdaniť podľa platných predpisov.

Otázky vám zodpovedala Katarína Serinová.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info