Dotácie na nájmy počas PANDÉMIE

Bola schválená novela zákona 71/2020, ktorá hovorí o dotácii na nájmy počas pandémie. Tu sú základné informácie:

  • Nájom sa rozumie nájom nehnuteľnosti alebo časti nehnuteľnosti, ktoré nie sú určené staveným úradom na bývanie
  • maximálna výška dotácie je 50%, ak prenajímateľ poskytol nájomcovi zľavu z prenájmu 50%
  • dotácia je v rovnakej výške ako je výška zľavy z prenájmu, napr. zľava 40%, dotácia 40%
  • ak nebola poskytnutá zľava, nájomca má právo zaplatiť nájom za obdobie obmedzeného užívania nájmu (od 12.3.2020 do termínu na otvorenie) do 48 mesiacov v mesačných splátkach vždy do 15. v mesiaci
  • dotácia sa poskytuje na nájom, nie na energie a ďalšie služby spojené s nájmom
  • o dotáciu žiada prenajímateľ v mene nájomcu na svoj účet, čiže bude potrebná súčinnosť oboch strán
  • žiadosti vybavuje Ministerstvo hospodárstva SR, budú sa riešiť elektronicky

 

Viac v rámci individuálneho poradenstva s autorkou článku - Katarínou Serinovou.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info