Eva Bažíková

Eva Bažíková

administratívne služby virtuálna asistentka

.

Kontakt:
ebazikova@gmail.com

virtualkaeva.ezeny.sk

Čo ma inšpirovalo k online podnikaniu:
Túžba po nezávislosti, možnosť zúročiť svoje niekoľkoročné asistentské a administratívne skúsenosti.

Čomu som sa venovala pred podnikaním:
Dlhé roky som pracovala ako asistentka na plný úväzok, no stále ma to ťahalo osamostatniť sa a začať podnikať.

Čo som vyštudovala:
Na Strednej knihovníckej škole som vyštudovala odbor Knihovníctvo, bakalárske vzdelanie som dosiahla na UK v Bratislave, odbor Európske štúdiá a magisterské vzdelanie som si dokončila na UCM v Trnave, odbor Politológia.

V ktorej časti Slovenska pôsobím:
Som z Trnavy, ale ako virtuálna asistentka som k dispozícii v ktoromkoľvek kúte Slovenska.

O mojej rodine:
Mám dve dospelé dcéry. Členom našej rodiny je aj pudlík Timmy.

Voľnočasové aktivity:
Hlavne turistika a prechádzky v prírode, pletenie, šitie, fitness.

Ciele, priania, posolstvá:
Udržať si optimizmus, aj napriek všetkému, čo mi prinesie, či už súkromný alebo pracovný život, do cesty.

Prihlásenie