Založenie cestovnej kancelárie

Ako si založiť cestovnú kanceláriu alebo cestovnú agentúru

 • Aké sú požiadavky na založenie živnosti u cestovnej kancelárie a cestovnej agentúry

  Pri zakladaní cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry je potrebné splniť konkrétne požiadavky na založenie živnosti.

 • Ako založiť cestovnú kanceláriu a cestovnú agentúru

  Ako založiť cestovnú kanceláriu a cestovnú agentúru? Rozdiel medzi CK a CA. Ako získať zodpovedného zástupcu? Ponúkame vám poradenstvo.

 • Poistenie cestovnej kancelárie je povinnosť

  Ak podnikáte v cestovnom ruchu ako cestovná kancelária, je potrebné pred predajom zájazdov resp. spojených služieb cestovného ruchu uzavrieť poistnú zmluvu na poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie, inak známe ako poistenie úpadku alebo poistenie insolventnosti.

 • Odborná spôsobilosť

  Pre založenie CK a splnenie požiadaviek na odbornú spôsobilosť je v zákone uvedené, že právnická osoba alebo zákonný zástupca musí mať VŠ vzdelanie 2.stupňa a 2 roky praxe v obore. Myslí sa tým aj to, že VŠ vzdelanie musí byť v odbore cestovný ruch, alebo príbuzné odboru cestovný ruch, alebo VŠ vzdelanie môže byť akéhokoľvek zamerania?

 • Prax v odbore

  Prax v odbore musí byt vždy práca v cestovnej kancelárii, alebo môže byť aj v hoteliérstve, či destinačnom manažmente (KOCR, OOC)? Viem, že to posudzuje miestny živnostenský úrad, len nemám skúsenosť, ako sa na to pozerajú.

Prihlásenie