Inšpiratívne stretnutia

Inšpiratívne stretnutie s E-ženami organizujeme výhradne len pre členky nášho združenia. Informácie o výhodách členstva nájdete na https://www.ezeny.sk/sluzby/clenstvo-a-clenske-poplatky.

Zámerom našich Inšpiratívnych stretnutí je vytvoriť priestor pre vzájomnú spoluprácu - networking podporiť vás pri hľadaní odpovedí na otázky, s ktorými prichádzate.

Bežnou súčasťou tejto našej aktivity je stretnutie (beseda, prezentácia) k téme, ktorú si naše členky želajú otvoriť.

Prihlásenie