Inšpiratívne stretnutia

Inšpiratívne stretnutia sú zamerané výhradne len na stretnutia členiek nášho združenia a mávajú rôzne témy. Sú ideálne pre podporu klubov a ich fungovania, na predstavovanie nových oblastí, prípadne aj hostí.

Jednou z foriem Inšpiratívneho stretnutia je beseda s osobnosťou, ktorú chcete v rámci svojho klubu predstaviť. Napríklad sme takto v rámci klubu Literario zorganizovali besedu s Evou Borušovičou a Barborkou Kardošovou. Alebo si stretnutie zorganizoval Zdravé jedlo a fitness a vymieňal si skúseností zo svojej oblasti. Klub cestovanie a vidiek má naplánované stretnutia zo svojej oblasti, len čo sa Júlia Lorencovič vráti zo svojich ciest.

V novembri mal stretnutie klub koučov, cieľom boli ciele pre 2017 a tvorba nástenka vízií. Ale v skutočnosti samotné stretnutie prinieslo obohatenie z odbornej oblasti - cenná výmena informácií, ktorú každý kouč ocení.

Ezeny klub kouciek

Táto stránka používa cookies. Viac info

Prihlásenie